Det meste av veksten kom i privat sektor, viser en oversikt fra Statistisk sentralbyrå.Størst økning var det innen forretningsmessig tjenesteyting, med 3.200 flere stillinger. Det var også markant økning i antall ledige stillinger innen varehandel, overnatting og serveringsvirksomhet.I den offentlige sektoren var utviklingen mer sprikende. Mens det var nedgang i antall ledige stillinger innen offentlig administrasjon og undervisning, var det økning i antall stillinger innen helse- og sosialtjenester.For alle næringer samlet var økningen i antall ledige stillinger på 0,4 prosentpoeng fra andre kvartal 2010 til 3,2 prosent i andre kvartal i år.Blant landene i EU- og EØS-området var det Norge som hadde den høyeste prosentandelen ledige stillinger, med 2,8 prosent, i første kvartal i år. Tall for andre kvartal foreligger ennå ikke for alle landene i EU og EØS. (©NTB)