Bonus for økonomer: 125.400 kroner

Gjennomsnittlig bonus og provisjon i privat sektor er anslått til 125.400 kroner. - Bonuser kan være et godt virkemiddel for motivasjon, sier Econa-sjef Tom Bolstad til HegnarOnline.

Norske kroner. Foto: Scanpix

Julen nærmer seg, og for enkelte betyr det mulighet til en bonus. Mange av medlemmene i interesseorganisasjon Econa, som består av 17.000 ledere, siviløkonomer og økonomistudenter, kan se frem til en riktig så trivelig julefeiring.Les også: Hva er egentlig en god julebonus?-Vi mener at ansatte skal ha en fast grunnlønn som står i forhold til deres utdanning, kompetanse og bakgrunn. Bonuser kan være et godt virkemiddel for måloppnåelse og motivasjon, men bør ikke være hoveddelen av en avlønning. Man skal kunne greie seg med grunnlønn det året man ikke får betalt bonus og provisjon, sier Tom Bolstad, adm. dir. i Econa, til HegnarOnline.-Vi har også sett en utvikling der avlønning utover grunnlønn gir et til dels usunt stort fokus på bonus og provisjon. Det kreves en bevisst bruk av tilleggsavlønning for å oppnå mål som er forenlig med både bedriftens, den ansattes og kundenes interesse, sier Bolstad.-De fleste av Econas medlemmer har individuelle lønnsfastsettelser der man får fast lønn etter prestasjon og innsats, avslutter Bolstad.Ifølge Econas siste lønnsundersøkelse fra i høst, kommer det frem at etter syv år i arbeidslivet kan siviløkonomer nærme seg 100.000 kroner i provisjon og bonus. Gjennomsnittlig bonus og provisjon i privat sektor er anslått til 125.400 kroner.De som ble uteksaminert før 1990 har en gjennomsnittlig bonus/provisjon på over 200.000 kroner. De som ble uteksaminert i år har en gjennomsnittlig bonus og provisjon på 10.498 kroner.I årets lønnsundersøkelse er det 7.191 personer som har svart.