- Vi i NAV ser at ungdom er kjent med begrepet «å nave». Det vil si at man tar et år fri fra skolegangen, men at det er NAV som skal betale for det friåret, forklarer Jon Espesæther til nrk.no. Espesæther er rådgiver ved NAV i Kongsvinger.Ungdommer i Kongsvinger bor i et område med høy arbeidsledighet og hvor en høy andel av befolkningen er sosialhjelpmottagere. Frafallet fra videregående skole er også høyt, og befolkningen har et lavt utdanningsnivå.- Foreldre og venner påvirker ungdommenes holdning til hvordan NAV fungerer. I tillegg er de klar over at vi bor i et land med god økonomi. Dette gjør at mange unge tror de har rett på ytelser som ikke er reelle, sier Espesæther tli nrk.no.Rådgiveren i NAV tror også at nivået av ambisjoner for framtida er avgjørende for unges holdninger.- Hvis ungdom befinner seg i et miljø med få ambisjoner får de et tilbakelent forhold til arbeidsliv og sine plikter i samfunnet.