Skal du begynne i en ny stilling og sikter på høyere lønn? Eller kanskje du har tatt motet til deg og er klar for å be om et pålegg? Uansett er det lurt å planlegge litt på forhånd, tenke gjennom hva som er dine behov og argumenter. Karrieresiden monster.no har ti gode tips, som gjerne kan fungere som en sjekkliste:
1. Vær overbevisende2. Sikt høyt, og vær realistisk3. Begynn med å finne tonen4. Klargjør dine interesser5. Forutse deres interesser6. Skap flere alternativer7. Fokuser på objektive kriterier8. Tenk igjennom alternativene dine9. Forbered deg nøye10. Analyser deg selv
Det er vanskelig å tvinge sjefen til å gi deg høyere lønn, og det kan skade arbeidsforholdet om du forsøker. Det er mye lettere å overbevise han/henne om du på en overbevisende måte viser hvordan bedriften kan tjene på å betale deg mer, hvilket også kan gagne deres relasjon i fremtiden.Mange undersøkelser har funnet sterke sammenhenger mellom en persons ambisjoner og resultatene som oppnås i en forhandling. Samtidig må du tenke på å komme med ideer som din sjef realistisk sett kan si ja til.For å være overbevisende må du vise for sjefen din at du er rede til å lytte, og forsøke å forstå også hennes/hans standpunkter. Samtidig regner du med samme behandling fra sjefen. Unngå trusler og ultimatum.Din lønn kan også bestå av annet enn penger. Tenk igjennom andre alternativer før forhandlingen, som bonus, flere feriedager, fleksibel arbeidstid, delt gevinst osv.Akkurat som deg, har også din sjef egne behov og mål å tilfredsstille. For å få han/henne til å si ja til dine krav, kreves det at du også tar sjefens interesser med i beregningen.En felles "brainstorming" er en av de mest effektive måtene å finne løsninger som tilfredsstiller alles interesser. En brainstorming fungerer best når du skiller den fra avgjørelser - finn først mulige løsninger, og velg så hvilke løsninger som skal tas opp til forhandling.Det er mye lettere å overbevise noen dersom forslaget ditt er basert på objektive kriterier, det kan for eksempel være hva andre bedrifter betaler personer i din stilling eller med din erfaring.Om du ikke lykkes med å overbevise din sjef til å si ja til din lønnsforhøyning, må du ha en plan B for å ivareta dine interesser. En del av forberedelsen er å lage en "retrettplan" slik at du vet hva du skal gjøre om du ikke får igjennom dine krav.Dette er egentlig den eneste delen av forhandlingene som du kan kontrollere. For å dra fordel av rådet ovenfor må du investere en hel del tid og energi på forberedelser.Den beste måten å forbedre din forhandlingsteknikk på er å lære av dine erfaringer. Når du er ferdig med en forhandling skal du tenke gjennom hva som gikk bra, og hva du ville gjøre annerledes neste gang.