Høsten nye studier byr på mangfold. Nå kan du blant annet velge å studere arktisk natur, sosiale medier, lettmetall, apputvikling og boreteknologi, skriver Teknisk Ukeblad.Det er private NITH som etablererer et bachelorstudium med spesialisering i mobil apputvikling, mens Høgskolen i Nednas avdeling Mo i Rana tilbyr årsstudium i digital medieproduksjon og sosiale medier.Heller ikke oljesjiktet er glemt når nyutdanninger opprettes.Universitetet i Stavanger etablerer fra høsten en toårig master i boring- og brønnteknologi. Et sivilingeniørstudium som er direkte rettet mot offshorevirksomhet.