I morgen lanseres nettsiden studiekvalitet.no, som vil hjelpe ungdom med å velge studieretning, skriver Aftenposten.Nettsidens innhold baseres på Kandidatundersøkelsen NIFU gjorde av studenter et halvt år etter de ble uteksaminert.Portalen skal bidra til å gi kommende studenter et best mulig grunnlag for å velge hvor de vil studere. Innholdet vil oppdateres og utvides etter hvert som ny informasjon blir tilgjengelig.Alt fra gjennomsnittlig lønn etter studiene, antall ferdig utdannede i relevant arbeid, faglig tilfredshet og undervisningskvalitet finnes i databasen.Ifølge avisens gjennomgang kommer Jus-studiene på Universitetet i Tromsø ut som best likt. Dårligst er det med Allmennlærerutdanningen på Høgskolen i Stord/Haugesund.