Mange gründere er sin egen merkevare. Men i møte med et tøft marked, kan usikkerhet oppstå. Hvordan skal du gå frem for å selge deg selv?Her er tre tips fra Forbes.com
En av de største utfordringene man møter når man er sin egen merkevare, er at man havner i en identitetskrise. Selv kjenner du alle dine lyter og indre konflikter, og så skal du fremstille deg selv som et supermenneske.Rådet er å visualisere en ekstraordinær versjon av deg selv. Lag en liste over dine beste kvaliteter, kle deg og kommuniser slik du tenker at din superversjon ville gjort. Spill rollen, se på det som et eksperiment - som en lek!Det er mye konkurranse i dagens markeder, så du må gjøre en real innsats for å synliggjøre deg selv. Bygg nettverk, kommuniser med andre og gjør deg kjent for folk slik du er i din superversjon.Svært mange bedrifter og entreprenører prøver å selge sin merkevare på nett og via e-mail. Da skal det noe til for å skille seg ut. Et nyttig tips er å "være en enhjørning". Still spørsmålene: Hva er originalt med deg og din idé? Hva er unikt?Finn gjerne på en måte å markedsføre dette på som ingen andre har tenkt på.