For første gang i Norge kan magasinet Kapital presentere en omfattende oversikt over kjønnsbalansen i norsk samfunns- og næringsliv.Kapital har sett nærmere på maktfordelingen mellom kvinner og menn i hele 40 ulike posisjoner innen alt fra næringsliv, politikk og offentlig sektor, til akademia, idrett, jus, kunst og kultur.Enkelte tall er allerede kjent, men aldri tidligere har kartleggingen vært like bred, og sågar er adskillige av funnene både ferske så vel som uventede, skriver magasinet.
Hos landets største advokatselskaper er kun én av ti partnere kvinner, og bare 20 prosent av landets ordførere er damer.Særlig bedre står det ikke til hos Norges største hovedsammenslutning av arbeidstagere, LO, hvor kun to av ti forbundslederstillinger er bekledd av kvinner.Andelen kvinnelige toppsjefer er dramatisk lav, både blant selskapene på børsen og i næringslivet for øvrig, og også i idretts-Norges ledelser er damene i sterkt mindretall.I statlig eide selskaper utgjør kvinner kun 15 prosent av andelen administrerende direktører, 27 prosent i ledergruppene og 41 prosent i styrene.I politikken er kvinnene langt bedre stilt. Foruten i regjeringen er kvinnene nemlig også i flertall blant landets fylkesmenn, og hele 45 prosent av landets partiledere er kvinner.Også andelen kvinnelige biskoper i landet øker stadig, og er nå oppe i nærmere 35 prosent.- Tallene dere presenterer er generelt nedslående, sier Nina Johannesen, seniorrådgiver ved Likestillingssenteret til Kapital.Hun synes det er særlig tankevekkende at det ikke er flere kvinner i ledelsen i de statlig eide selskapene.- Generelt står det bedre til innen det offentlige enn i det private, men når det gjelder de statseide bedriftene, ser det ut til at den "private" tankegangen har slått for mye rot, påpeker Johannesen.Hun konkluderer med at kvoteringsregelen ikke har hatt ønsket utfall når det gjelder å påvirke likestillingen utenfor styrerommene.Sosiolog og forsker ved Institutt for Samfunnsforskning, Mari Teigen, sier seg enig:- Kapitals funn viser at kvoteringsordninger virker, men bare på helt avgrensede felt, både i politikken og næringslivet. Det er lite som tyder på at kvotering fører til mer likestilling i hele sektoren.For hele undersøkelsen: Se Kapitals utgave Nr.10.