Fremtidens rettssaler blir ikke dominert av menn i dress. Syv av ti jusstudenter er nemlig kvinner, og én av ti har ikke-vestlig bakgrunn, skriver Aftenposten.Dette stiller nye krav til mannsdominerte arbeidsplasser, mener Advokatforeningen.- Advokatbransjen har en stor utfordring i å beholde de kvinnelige talentene. Nesten 90 prosent av partnerne i landets store advokatfirmaer er menn, og vi ser at for mange kvinner velger seg bort fra disse når de får barn. Vi ønsker å gjøre stas på de firmaene som dyrker mangfold i advokatkollegiet, sier Merte Smith, generalsekretær i Advokatforeningen.Første steg på veien er Talentprisen, som er opprettet av Advokatforeningen for å hylle advokatfirmaene som best evner å "finne, vinne og utvikle juridiske talenter til å bli advokater - uavhengig av kjønn, etnisitet eller andre ytre forhold".Nylig ble advokatfirmaet Hjort DA tildelt Talentprisen. Advokatforeningen begrunner utdelingen med at firmaet allerede har lykkes langt på vei med å få frem kvinnelige talenter.