De som tjener minst jobber mest - i ferien

Hovedgrunnen til at nordmenn jobber i ferien er at de ønsker å komme àjour.

Jobb i ferien - Foto - Scanpix

Ferien er her, og for mange er det en etterlengtet pause fra jobbhverdagen. Men en ny undersøkelse viser at hele en av tre arbeidstakere har planlagt å jobbe i ferien, selv uten at arbeidsgiver har bedt om dette. Grunnen er at man ønsker å komme à jour.Undersøkelsen, utført av analysebyrået InFact for bemanningsselskapet Xtra personell, viser at 33,3 prosent av de spurte svarer at de kommer til å jobbe i ferien. Og det er flere kvinner enn menn som benytter seg av ferien for å komme à jour - 36,5 prosent mot 24,5 prosent.Det er også flere ansatte i offentlig sektor (39,3) prosent, enn i privat sektor (23,1) prosent, som svarer at de må jobbe i ferien for å komme à jour. For ansatte i privat sektor er det nesten like stor andel (22,7, prosent) som svarer at de må jobbe i ferien på grunn av hasteoppdrag.Blant de unge er imidlertid en av hovedårsakene at de ikke har noe annet å finne på.Stor arbeidsbelastning- Tallene forteller oss at norske arbeidstakere er pliktoppfyllende og oppofrende overfor arbeidsgiver. Samtidig kan det også tyde på at arbeidsbelastningen for mange er så stor at de ikke klarer å løse alle oppgaver i løpet av ordinær arbeidstid, og derfor må ta ferier i bruk for å komme à jour, sier administrerende direktør Hanne Zimmermann i Xtra personell Norge.- Feriejobbingen skjer på bakgrunn av teknologiutviklingen som gjør at vi har de tekniske hjelpemidlene til å jobbe fra hvor som helst, når som helst. Samtidig gjør denne teknologien at vi blir engasjert i mye mer enn før. Det er enkelt å bli satt på kopi på en mail, og så vokser arbeidsmengden, sier Zimmermann.De med mindre jobber mer Resultatene viser også at det er overvekt av personer som tjener mindre enn 250 000 kroner i året som velger å jobbe i ferien (26,3 prosent). Til sammenligning svarer kun 8,6 prosent av de med inntekt over 750 000 kroner det samme.FØLG HEGNARKVINNER PÅ FACEBOOK HER!