Færre vil selge bedriften

Ellen Dokk Holm minner imidlertid om at det kan være lurt å gi seg på topp.

Ellen Dokk Holm - Foto: Scanpix

Antall bedrifter som planlegger for eier- eller generasjonsskifte har falt fra 30.000 i fjor til bare 19.000 i år, viser en fersk undersøkelse som Perduco har utført for DNB.- Årsaken er nok at mange bedrifter opplever gode tider, og da er det gøy å drive og færre som vil gi seg, tror Ellen Dokk Holm.Flere forklaringerSmåbedriftsøkonomen har undersøkelser som viser at optimismen i norsk næringsliv er større nå enn for bare et halvt år siden, og hun tror dette lang på vei forklarer hvorfor færre planlegger å gi seg. Hun er likevel overrasket over at endringen er så pass stor.Dokk Holm tror imidlertid at en del av forklaringen også kan ligge i at det i gode tider ikke alltid er samsvar mellom den prisen selger ønsker og det en eventuell kjøper er villig til å betale.- Når bedriften går godt er prisforventningen ofte høyere enn det en eventuell kjøper er villig til å gi, og da er det gjerne ikke aktuelt å selge.En annen årsak mener hun kan være at mange nå konsentrerer seg om driften fordi de opplever økt omsetning, stor etterspørsel og har ordrereserver og derfor utsetter eier- eller generasjonsskiftet.Dokk Holm minner imidlertid om at det kan være lurt å gi seg på topp.- Får du ikke den prisen du ønsker i dag, vurder om prisen er riktig. Kanskje lønner det seg å fire litt på kravene, men dette må ses i sammenheng med bedriftens økonomiske utsikter, fremtidig markeds- og konkurransesituasjon og eierens alder og helse, mener hun.Lang prosessDe 19.000 som planlegger eierskifte ønsker å gjennomføre det i løpet av de neste fem årene.- Det går ofte mange år fra eierne begynner å tenke på et eierskifte til det blir en realitet. Derfor er det viktig at eierskifteprosessen igangsettes så fort beslutningen om å selge eller overlate til andre er tatt, sier Dokk Holm.I familien Salg av bedriften eller overføring til neste generasjon er det flest ser for seg som en løsning. Èn av fire har ikke avklart eller bestemt seg for hvilken løsning de ønsker.FØLG HEGNARKVINNER PÅ FACEBOOK HER!