Kvinner yter mest omsorg for eldre

Og yrkesdeltakelsen deres blir negativt påvirket av dette, hevder forsker.

Omsorg for eldre - Foto - Scanpix

- Det er i all hovedsak kvinnene som står for omsorgsarbeidet for eldre foreldre i Europa, og vi ser at yrkesdeltakelsen deres blir negativt påvirket av at de gir denne omsorgen, forteller NOVA-forsker Niklas Jakobsson ifølge Forskning.no.- Den negative effekten av uformell omsorg ser ut til å være størst i søreuropeiske land, minst i Norden, og et sted noe i mellom i sentraleuropeiske land.Mens det tidligere har vært mest fokus på sammenhengen mellom omsorg for barn og deltakelse på jobbmarkedet, ønsker Andreas Kotsadam (UiO og NOVA) og Niklas Jakobsson (NOVA) nå å belyse om omsorgen for eldre foreldre gjør at særlig kvinner deltar mindre i arbeidslivet.Forskerne bruker en stor europeisk undersøkelse: The European Community Household Panel samt NOVA-undersøkelsen Livsløp, generasjon og kjønn (LOGG) for å undersøke dette.- Vi har også sett på norske forhold, forteller Jakobsson.Her har forskerne brukt data fra LOGG-undersøkelsen, og finner at det å gi omsorg generelt ikke reduserer lønn, antall arbeidstimer eller sannsynligheten for å være ansatt i Norge.Forskerne finner likevel en negativ effekt på ansettelsesforhold for de som gir intensiv omsorg.FØLG HEGNARKVINNER PÅ FACEBOOK HER!