- Kvinner er flinkest på sosiale medier

Og de har mer påvirkningskraft i den digitale verden enn i virkeligheten, mener forsker.

Kvinne - Foto - Scanpix
Arbeidsliv

SINTEF-forsker Petter Bae Brandtzæg mener kvinner er flinkere til å kommunisere i sosiale medier enn menn.- De har i større grad enn menn klart å knekke sosiale koder. Det så vi også med tekstmeldinger, som ble omfavnet av jenter veldig fort. Dette har de videreført i sosiale medier, sier Brandtzæg til A-magasinet.Han mener menn i større grad melder seg ut, og at kvinner er bedre på å gi kommentarer, støtte og å være tilstedeværende. Brandtzæg tror ikke det er helt tilfeldig at Mette-Marit er på TwitterPå spørsmål om dette gir kvinner mer makt svarer forskeren:- Mye tyder på det. Det bekreftes av amerikanske studier: Kvinner har mer påvirkningskraft i sosiale medier enn ellers i det virkelige liv.HegnarKvinner undret seg over den siste uttalelsen, og kontaktet Brandtzæg.Hva mener du egentlig med at kvinner har mer makt på nettet enn i virkeligheten?- Det jeg mener er at menn har mye makt i de tradisjonelle hierarkiene i samfunnet for øvrig. I de sosiale mediene er hierarkiene mer utydelige, samtidig ser vi at sosiale medier og det som skjer der vokser frem som en viktig maktfaktor i samfunnet, både innen politikk, arbeidsliv, utdanning og i hverdagslivet generelt.Mye tyder på at kvinner har et fortrinn her, mener forskeren, fordi de behersker den uformelle strukturen i sosiale medier bedre enn menn, er mer aktive i nettverkene og slik kan tilegne seg reell makt gjennom nye former for påvirkning på mer uformelle arenaer.- Rapporter, inkludert min egen avhandling, viser at kvinner er driverne av det store engasjementet på sosiale medier. Men, det er viktig å påpeke at det er vanskelig å måle reell påvirkningskraft, så hvem av kjønnene som sitter igjen med størst evne til å påvirke vil nok fortsatt bli et ubesvart spørsmål.- Likevel ser kvinner ut til å ta seg bedre til rette i uformelle sosiale omgivelser som langt på vei vil bli fremtidens arena for maktutøvelse, dette fordi grensene mellom online og offline virkelighet viskes ut, avslutter Brandtzæg.FØLG HEGNARKVINNER PÅ FACEBOOK HER!

Nyheter
Personlig økonomi