Fem steg for god nettverking

Tillit mellom bedrifter i et nettverk er avgjørende for å for å øke verdiskaping og innovasjon, mener forsker.

Nettverk - Foto - Scanpix
Arbeidsliv

Førsteamanuensis Anne H. Gausdal ved Høgskolen i Vestfold har identifisert fem viktige prosesser for utvikling av tillit i nettverk, blant mennesker som i utgangspunktet ikke kjenner hverandre, skriver Forskning.no.- De fem prosessene for utvikling av tillit i nettverk er å etablere kontakt, kommunikasjon, retning, midlertidige grupper og ressursdeling, forklarer hun.1) Etablere kontakt- For å etablere kontakt mellom mennesker er det hensiktsmessig med små grupper, lavrisikoaktiviteter og fokus på ting som ikke har med jobben deres å gjøre, for eksempel gjennom å dele info om bakgrunn og interesser, forklarer Gausdal.2) Kommunikasjon- Kommunikasjon består både av hyppighet i kontakt og kvaliteten på kommunikasjonen. Deltagerne bør møtes relativt hyppig ansikt-til-ansikt, og kommunikasjonen bør være samarbeidende, det vil si en kommunikasjon der man deler, spør og lytter.Man bør ikke være for kritisk til nye ideer fra hverandre, og det er viktig at alle er aktive, mener Gausdal.3) Retning- Retning handler om felles visjon og mål, og om felles språk og begreper. Dette kan man oppnå gjennom en god målsettingsprosess der alle i nettverket deltar og bidrar aktivt, sier Gausdal.4) Midlertidige grupper- Arbeid i midlertidige grupper med relativt ukjente under tidspress viser seg å skape en form for hurtigtillit som kan danne basis for utvikling av mer varige tillitsformer, sier Gausdal videre.5) Ressursdeling - Ressursdeling handler om å dele begrensede og verdifulle ressurser, for eksempel tid, uferdige ideer, ekspertise, råd og tips, utstyr og kontakter, for eksempel kunder, leverandører, kollegaer, avslutter Gausdal.FØLG HEGNARKVINNER PÅ FACEBOOK HER!

Nyheter
Personlig økonomi