Veien til ekte suksess for ledere

For å være en virkelig suksessfull leder trenger du balanse mellom jobb og privatliv, skriver Randi Næss.

Randi Næss - Foto - Privat
Arbeidsliv

Hva vil det si å være en suksessfull leder?Er din identitet og suksess knyttet til posisjon, kortsiktige resultater og materielle goder? Savner du å være mer fornøyd, ha mer tid og energi, kunne balansere jobb og fritid?Tradisjonelt tenkende om suksessMange ledere som tradisjonelt oppfattes som suksessfulle møter dagen etter en natt med for lite og dårlig søvn. En rask dusj og reine klær bidrar til at man virker tilsynelatende klar for dagens utfordringer. Logistikken hjemme med barn som skal i barnehage og skole gir ofte en hektisk start på dagen, hodet er allerede på vei inn i møter og agendaer.Arbeidsdagen består ofte av hektisk møtevirksomhet, krav til rapporter, leveranser og imøtekommelse av tidsfrister. Det er gjerne begrenset tid gjennom dagen til å løfte blikket, planlegge noe frem i tid, brannslukking kan bli måten å overleve på.Uten glede?Fordi du leverer i tråd med, eller over forventningene som stilles, får du stadig nye oppgaver og ansvar. For å håndtere dette utvides arbeidstiden, og enkelt kan i mesteparten av sin våkne tilstand tenke jobb. Lønnen er solid og muliggjør et flott hjem, bil, båt og kanskje et par hytter. Omgangkretsen kan være stor og invitasjonene til sosiale aktiviteter er mange. Man deltar, kanskje uten reell tilstedeværelse og glede - disse aktivitetene tar kanskje mer energi enn de gir.Disse lederne fremstår for mange som suksessfulle, de fortsetter å levere til tross for reduserte ressurser og kostnadseffektivisering - i hvert fall på kort sikt. Gode kortsiktige resultater kan være karrierefremmende. Dette er en tilsynelatende suksess som på lang sikt kan underbygge sykefravær, tomhet og utbrenthet.Til tross for sin tilsynelatende suksess opplever mange av disse lederne tomhet og frustrasjon, de drømmer om å gjøre noe annet - men, det er vanskelig å bryte ut av mønsteret. Identiteten kan være knyttet til posisjon og materielle goder. Å justere eller endre kan oppleves som mer krevende enn å fortsette som før.Ekte suksessEn suksessfull leder for meg er en leder som leder klokt og er produktiv innenfor en 40-timers uke - som det normale - slik at han også muliggjør det privatliv han ønsker seg.Balansen mellom jobb og fritid sikrer kraft og energi til både å lede og stå i endring, samt til å leve mer. Dette legger grunnlag for å ha det bra med seg selv, på jobb og privat, gir arbeidsglede og livsglede for seg selv og andre. Resultatet er lojale kunder og gode prestasjoner.Suksessrike ledere:1. Leder seg selv slik at de har personlig energioverskudd.2. Leder sine medarbeidere på en slik måte at deres energi optimaliseres og kanaliseres i retning som underbygger langsiktig vekst og lønnsomhet.Mer balanse Jeg treffer mange slitne ledere og det bekymrer meg - det burde også bekymre toppledere og styrer. Effektiv drift er en forutsetning. Det er også orientering mot langsiktig vekst og lønnsomhet. Balanse mellom jobb og fritid bør i større grad vektlegges i lederutvikling. Dette som del av bevisst livsstil.Flere selskaper har policy`er på dette, få evner å implementere det i praksis. Formålet er å sikre kraft og energi, kunne muliggjøre krevende lederjobb OG godt privatliv over tid, for seg selv og sine medarbeidere. Det handler om å lede klokt og leve mer - dette mener jeg underbygger bærekraftig lederskap, lønnsomt samspill og endringskraft.Randi Næss - grunnlegger av rådgivnings- og livsstilsselskapet Lifeliving www.lifeliving.no , utvikler av Led Klokt Lev Mer - utviklingsprogram for ledere www.lifeliving.no/program. Blogger om endring, ledelse og livsstil på www.randi.lifeliving.no FØLG HEGNARKVINNER PÅ FACEBOOK HER

Nyheter
Kultur