- Jeg er ikke så opptatt av hvordan det ser ut i huset, og jeg går sjelden til frisøren, sier Siri Fürst.Hun er administrerende direktør i Considium Consulting Group AS, har seks styreverv i norske aksjeselskap og tre barn. Hun er også utøvende konsulent, med 8-10 kunder til enhver tid. Nylig førte hun Considium frem til en førsteplass i kåringen av årets konsultentselskap 2013.For å få tid til alt dette, blir det altså litt færre turer til frisøren.Det er lett å la seg imponere av Siri. Hun virker veldig engasjert i jobben sin.- Jeg bruker søndag kveld til å sikre at aktivitetene kommende uke er godt planlagt. Så går det slag-i-slag, forteller hun.Drivkraften er å se at team jobber sammen mot fastsatte mål, for å nå resultater- Det er så mange som gjør ledelse komplisert ved å styre på en stor mengde aktiviteter uten egentlig å vite hvor de skal. Jeg trigges av å gjøre det enklere for ledere og medarbeidere å gjøre jobben sin. Man skal ha lang erfaring for å våge å gjøre det enkelt.Hun er ikke opptatt av debatten om feminin versus maskulin ledelse.- I min jobb som rådgiver for ledere i en rekke virksomheter, møter jeg veldig mange ledere. Jeg ser svært ulike lederstiler, alle har sin egen måte å utøve lederskap på. Individuelle forskjeller mellom personer er tydeligere enn at det er forskjeller mellom menn og kvinner, sier hun.Et viktig suksesskriterium for bedrifter er å velge de rette lederne, mener Siri.- Kvinner utgjør halvparten av humankapitalen. For å få de beste lederne er det viktig at man ikke bare velger den mannlige halvdelen. Videre har jeg erfart at gode team bør bestå av ulike kvalifikasjoner og personligheter. Team med både kvinner og menn virker bedre enn team med kun det ene kjønn representert.Hvordan får man flere kvinnelige ledere tror du?- Jeg kjenner og møter så utrolig mange dyktige kvinnelige ledere. Med stadig flere høyt utdannede kvinner, 40 % kvinner i ASA-styrene og generelt fokus på verdien av gode lederteam, kan jeg ikke forstå annet enn at det er nok av kvalifiserte kvinnelige ledere. Dersom det i rekrutteringen legges vekt på oppnådde resultater som viktig utvalgskriterium, vil det styrke kvinner i konkurranse med menn.Siris medarbeidere beskriver sjefen som ujålete, ærlig og ekte, en god miljøskaper som får de ansatte til å trives og blomstre. En ting går igjen: Hun er ikke selvopptatt, men hun ser og engasjerer seg i de ansatte.Det er tydelig av Siris svar at hun er opptatt av sine medarbeidere. Når HegnarKvinner spør henne hva som er det mest spennende hun holder på med svarer hun:- Jeg er utrolig heldig som har fått anledning til å lede sytten svært profesjonelle medarbeidere i Considium som alle arbeider for at våre kunder skal oppnå bedre resultater og som våger å gjøre det enkelt.Men det mest interessante med jobben er likevel å være ute hos kunder.- Hver enkelt kunde er spennende på sin måte. Men det å ha fått anledning til å bidra i Norsk Gjenvinning, til øke organisasjonens gjennomslagskraft, må jeg nok fremheve som det mest interessante nå. Gjenvinningsbransjen er veldig spennende og fremtidsrettet, og Norsk Gjenvinning har en målrettet ledelse og dedikerte eiere.Hvor viktig har det vært for deg å «lykkes» i din karriere?- Jeg er opptatt av å ha det morsomt på jobben hver dag. Og jeg er opptatt av at kundene mine skal lykkes. En god balanse i livet har alltid vært mitt mål. En viktig del for god balanse er å ha en inspirerende jobb!Du snakker om balanse - hvordan kombinerer du så mye jobb og verv med fritid og familieliv?- For 10-20 år siden hang jeg i stroppen med tre barn og fotball og bandy og korps og skole og dugnader og foreldremøter og loppemarked og alt som hører med og alltid ett tungt verv innen noe som hadde med barns aktiviteter å gjøre. Da var det bare å prioritere beinhardt. Det er noen ting man bare må bestemme seg for at ikke er viktig!Dette blir etter hvert helt naturlig, understreker Siri.- For meg er fasade alltid blitt nedprioritert.Å kombinere en krevende jobb med familie, venner og fritid krever også at man har en ektefelle som ser verdien i å samarbeide. I tillegg er det en fordel å like travle dager.- Nå er min yngste sønn russ, det er en ganske annerledes situasjon enn med små barn i huset. Det er ikke lenger vanskelig å få dagene til å gå i hop. Jeg tror at den mest effektive gruppe arbeidstaker man kan få er kvinner på 50+. De er vant til stort tempo og god organisering av arbeidet.Hva er din mest dyrkjøpte erfaring?- Jeg har aldri gjort noen dyrkjøpte brølere. Det jeg kanskje lærte mest av på kort tid, var å få ansvar for Investor Relations i Hafslund Nycomed rundt 1990. Vi gjorde fem internasjonale børsnoteringer og hadde høye internasjonale ambisjoner. Jeg ble som ung og uerfaren kastet ut i det internasjonale aksjemarkedet. Det var krevende, men det gikk bra!Siri har ikke tro på ideen om å gjøre byks på karrierestigen.- Det er å arbeide hardt og oppnå resultater som gjelder. Mitt beste råd til kvinner som ønsker karriere er å velge en god sjef som gir deg muligheter. Og til kvinner som har familie, velg deg en god livspartner som støtter deg. Ellers er det bare å jobbe hardt og vise til gode resultater!Dette kjennetegner en god sjef ifølge Siri:- Det er en person som tror på at folk selv kan ta ansvar og initiativ.- Det er en som evner å utnytte de menneskelige ressurser hun eller han har til rådighet.- Gode ledere inviterer til forpliktende samarbeid om felles mål og synliggjør den enkeltes personlige ansvar og forpliktelse. Videre er det viktig å utvikle et felles verdigrunnlag til hjelp i de daglige prioriteringer og verdivalg.- De gode lederne delegerer ansvar og hjelper medarbeidere å mestre. Det er viktig å la medarbeidere forplikte seg på et fremtidig resultat man skal oppnå, men gi frihet til å utføre den aktivitet som han eller hun mener best gir resultatoppnåelse.- Det er viktig at ledere primært fokuserer fremover og ikke bruker for mye tid på det som har skjedd. Det er fremtiden man kan gjøre noe med.