Ni av 46 høgskoler og universiteter har under én førstevalgssøker per planlagte studieplass. Fem av disse er kristne privatskoler, som i år mottar til sammen over 150 millioner kroner fra Kunnskapsdepartementet, skriver Dagens Næringsliv.Blant disse skolene er Misjonshøgskolen i Stavanger, som hadde 0,3 førstevalgssøkere per planlagte studieplass. Det er ifølge avisen det laveste i landet.Rektor Bård Mæland sier at de er en vitenskapelig høyskole, med gode resultater på vitenskapelig publisering og gode søkertall til doktograds- og mastergradsprogrammene. Det viser ikke på Samornda opptaks oversikt, som kun gjelder års- og bachelorstudier.- Men det er veldig krevende og dyrt å være liten og god. Tallene fra Samordna opptak representerer en utfordring for oss. Vi skulle hatt flere bachelorstudenter. De kan man ha flere av, og få inntekter av, uten å ha den samme graden av høy kompetanse som vi har på master- og doktorgradsnivå, sier han til DN.Mæland kan ikke gi noe klart svar på hvorfor skolen bør få stasstøtte og bestå.- Det er et godt spørsmål. Mange av disse skolene er små og kunne gjort lurt i å slå seg sammen med andre. amtidig har de ofte lange tradisjoner og sterk forankring i et bestemt verdigrunnlag eller kirkesamfunn. Det gjør at man vegrer seg for å tenke på å slå seg sammen med andre - selv om størrelsen kunne tilsi det, sier han til avisen.