Medarbeidere som hele tiden blir fortalt hva de skal gjøre, kommer sjelden opp med ideer som kan gi nødvendig innovasjon. Organisasjoner er avhengige av kreativitet og innovasjon for å overleve, skriverDa trenger de medarbeidere som kan tenke utenfor boksen og som oppmuntres til å gjøre det.Medarbeidere som får ansvar for egen arbeidssituasjon, opplever jobben mer meningsfull.- De føler eierskap til egen jobb. De bryr seg, og de vil anstrenge seg med. De opplever økt tilfredshet med jobben, sier Sut I Wong Humborstad ved Handelshøyskolen BI.Å gi medarbeidere makt og innflytelse over egen arbeidssituasjon, vil altså være en fordel både for medarbeideren og for bedriften.- Hvilken organisasjon vil ikke ha medarbeidere som gjør det beste de kan? utfordrer Humborstad.Det viser seg at det ikke alltid er så lett for organisasjoner i praksis å overføre ansvar og medbestemmelse til sine medarbeidere. For å lykkes, må både ledere og medarbeidere involveres i prosessen.- Vi må lytte til både ledere og medarbeidere for å forstå hele bildet, understreker organisasjonsforskeren.Studien viser at medarbeidere som opplever at prosessen med å gi ansatte medbestemmelse ikke svarer til forventningene, reagerer med skuffelse.Humborstad har med bakgrunn i sin doktorgradsstudie utarbeidet praktiske råd til ledere om hva de kan gjøre for å redusere gapene i oppfatninger og forventninger mellom ledere og medarbeidere:- Vær oppmerksom på medarbeidernes forventninger.- Vær påpasselig med at arbeidet med å gi medarbeidere medbestemmelse står i stil med forventingene. Hvis ikke leveransen er i tråd med forventningene, vil medarbeidere oppleve skuffelse som gir lavere tilfredshet.- Sørg for at ledere og medarbeidere er avhengige av hverandre når de løser oppgaver. Tradisjonelt har arbeidet med å gi medbestemmelse til ansatte vært sett på som en overnfra-og-ned-prosess.- Legg til rette for at medarbeiderne opplever mestringstro. Studien viser at medarbeidere med høy grad av mestringstro blir mer proaktive i å håndtere ulike forventninger mellom ledere og medarbeidere. Ledere kan oppmuntre til mestringstro gjennom positive tilbakemelding og gjennom å skape et mestringsklima.