Standhaftige gründere lar seg ikke stoppe av økonomiske hindre, viser fersk Regus-undersøkelse.Hele 89 prosent av norske gründere ville ha tatt det samme valget om igjen til tross for vanskeligheter og manglende statlig støtteDet er mer enn det globale gjennomsnittet på 85 prosent.Men det største hinderet for oppstart er uten tvil tungrodd byråkrati, leser en undersøkelsen rett. Hele 79 prosent svarte at dette var det største hinderet for oppstart.Deretter mente 67 prosent at det var vanskeligheter med å få innvilget kreditt og 62 prosent viste til mangel på statlig støtte.Mer enn to femtedeler av norske gründere oppga også den økonomiske situasjonen og store selskapers markedsdominans som alvorlige hindre, viser den ferske undersøkelsen.- Det er godt det finnes gründere som ikke lar seg stoppe, kommenterer country manager i Regus Alf Astrup.- Hvem vet hvordan den økonomiske situasjonen hadde vært hvis de hadde valgt å være forsiktige og nedbemannet slik mange av de store konkurrentene deres gjorde. Utfordringene de står overfor, er ikke nye, men de gir tydelig tilbakemelding om at statlige støtteordninger har hatt lite å si, til tross for gode intensjoner, sier han.