26 prosent av norske arbeidstakere er uenige i at ledelsen i deres bedrift har god oversikt over hvordan bedriftens ressurser utnyttes best mulig. Spesielt innenfor offentlig helsevesen er tilliten til ledelsen svak, hvor hele 31 prosent av de ansatte uttrykker ren mistillit. Dette er i sterk kontrast til ansatte innenfor privat helsesektor hvor kun 15 prosent sier det samme.Tallene er hentet fra en landsomfattende undersøkelse gjennomført av InFact, på vegne av det norske konsulentselskapet Vivento. Totalt deltok 1046 arbeidstakere i undersøkelsen, opplyses det i en pressemelding fra selskapet.Espen Jacobsen, administrerende direktør i Vivento, er overrasket over den høye andelen av norske arbeidstakere som mangler tillit til sin ledelse på dette området. Spesielt i en tid hvor norske arbeidstakere lever på solsiden sammenlignet med arbeidstakere i store deler av verden, som opplever kutt i lønninger, pensjoner og som lever med usikkerheten om de har jobb i neste måned.- Når hver fjerde arbeidstaker uttrykker ren mistillit til ledelsens kanskje viktigste oppgave - kontroll over ressursbruken i selskapet, så får det meg til å undre. Skyldes denne manglende tilliten at det virkelig er så mye dårlig lederskap blant norske virksomheter, eller skyldes det at nordmenn kanskje er litt «verdensmestere», som vet best hvordan ting skal gjøres, kombinert med at vi kanskje har blitt litt bortskjemte, spør Jacobsen.
Det er menn som er klart mest kritiske, 29 prosent - altså nær hver tredje mannlige ansatt - mangler tillit til ledelsens oversikt. Blant kvinnene er tilsvarende andel 23 prosent. Tillit til ledelsen står også svakest i offentlig sektor, hvor 28 prosent uttrykker ren mistillit, mot 25 prosent av de ansatte i privat sektor som sier det samme. Verst er det i offentlig helsevesen hvor hele 31 prosent uttrykker mistillit. Dette er i stor kontrast til det private helsevesenet hvor kun 15 prosent av de ansatte sier det samme.Med de store utfordringene som offentlig norsk helsevesen står overfor, tilknyttet omorganisering og effektivt bruk av ressursene, er det urovekkende at nesten hver tredje arbeidstaker her uttrykker ren mistillit til ledelsens oversikt over ressursbruken. Skal du som leder lykkes med å skape varige endringer, så er tillit hos ansatte fundamentalt. Her bør varselklokkene ringe hos de som styrer Helse-Norge, mener Jacobsen.- Jeg tror når det kommer til ledelse at vi må litt 'back to basic'. En arbeidstager som forstår hva som er målet og som ser hvilke rammevilkår det jobbes under, har også mer forståelse og aksept når avvik og problemer oppstår. Å få til endringer er vanskelig men å skape varige endringer, uten at hele bildet vises frem, er nesten umulig.Grad av tillit til ledelsens ressursbruk henger tett sammen med ledelsens evne til å følge opp hver enkelt ansatt, slik at de blir i stand til å løse sine oppgaver så effektivt som mulig. Ifølge undersøkelsen sier kun 43 prosent av de spurte at ledelsen er flinke til å følge dem opp på dette området. Hele 25 prosent uttrykker ren mistillit til ledelsen på dette området. Størst misnøye er det i offentlig sektor hvor andelen er på 28 prosent. I privat sektor er tilsvarende andel 22 prosent.- Når kun 4 av 10 ansatte i Norge sier at ledelsen deres er flinke til å følge dem opp, slik at kan løse oppgavene sine best mulig, så forklarer det hvorfor tilliten til ledelsen er svak. Her må norske ledere rett og slett skjerpe seg kraftig, avslutter Jacobsen.