Økt prestasjonskultur. Høyt tempo. Krav til effektivisering. Livsstilen har skapt et nytt behov og kravet til mentalt fokus er stort.- Ikke alle er rustet til dette, men vi kan øve oss opp til det, sier mentaltrener og foredragsholder Live Landmark.De fem siste årene har hun jobbet med å lære mennesker å styrke sitt mentale immunforsvar og trene de i ferdigheter for å få de tilbake jobb eller bistå arbeidsgivere i å unngå at ansatte havner ut av arbeidslivet. I tillegg er Landmark aktiv i samfunnsdebatten og viser et stort engasjement for god helse.HegnarKvinner fikk mulighet til å stille Live noen spørsmål om hvilke problemer stress skaper både for individet og for samfunnet, og hvordan man kan lære seg å mestre stresset.- For øyeblikket er 40 % prosent av de sykemeldte ute av arbeidslivet på grunn av tretthet. Vi vet at fysisk aktivitet er viktig for god helse. Mat ser også ut til å være av betydning. Men hjernen er det få som snakker om.Hva mener du med det?- Vi trenger kunnskap om hvordan vi skal bruke hjernen på best mulig måte. I dag har vi muligheter til å stimulere den hele tiden. Mange av oss er alltid på. Vi er på mobilen, på facebook, på twitter, på nettaviser og på jobb. Vi aktiverer hjernen, men noen av oss glemmer å legge inn pauser, og det kan gi både hjernen og resten av kroppen en overload. Like viktig er det for mange mennesker å bli kjent med tankemønstre og mentale prosesser som ikke er nyttige.Stress er en form for oppspilthet eller frykt for noe, mener Live.- Vi kan være stressa for å ikke rekke barnehagen, men vi kan også stresse for å ikke være bra nok eller bekymre oss for arbeidsoppgavene som ikke er utført, alt dette handler om frykt i en eller annen grad. Hvis vi erstattet ordet stress med redd så kan det være at flere ville få seg en oppvekker. Vi har jo ikke lyst til å gå rundt å være redde. Andre mennesker kan bli for gira og intense og glemme å ta seg pauser. Prestasjonsbaserte personer kan fort havne i den fella. Langvarig stress er det som er problemet, og det kan være forløper for både uro og irritasjon. Enkelte sliter med søvnproblemer og dermed får ikke hjernen restituert seg som den skal, og du ender opp med konsentrasjonsvansker eller kanskje en følelse av slitenhet.I debatten om sykdom og sykefravær er du opptatt av å fokusere på ansvaret hver enkelt har for sin egen helse. Hvorfor det?- Symptomer på stress kan være utfordrende å løse med medisiner. Arbeidsgiveren kan heller ikke pålegges oppgaven med å løse vårt stress, selv om de har ansvar for rammebetingelse på arbeidsplassen. Stress er basert på tankene våre og de er det vi som tenker selv. Hvis vi ser oss omkring så vil vi oppdage at det er noen som kan håndtere ekstreme situasjoner og store belastninger tilsynelatende enkelt, mens andre kan føle stress av oppgaver som de fleste av oss gjør hver dag. Forskjellen på disse er ikke nødvendigvis hva de har å gjøre eller hvilke belastninger de har, men hvordan de håndterer seg i forhold til situasjonen. Jeg mener derfor at det er feil å skyte både arbeidsgivere eller leger i debatten om sykefraværet. Og jeg har heller ikke særlig tro på at vi sykemeldes av ren og skjær latskap. Men jeg tror vi som ønsker å gjøre en innsats på egen hånd trenger både kunnskap og verktøy. Noen trenger bare å få presentert en pakke med dette, mens andre trenger litt mer veiledning og oppfølging. Jeg tror vi er mange som er villige til å ta ansvar for vår egen helse, så lenge noen kan vise oss hvordan.Tidsklemma ser ut til å ramme mange. Hvorfor føler vi at det aldri er nok timer i døgnet?- Nå vet ikke jeg hvor mange som føler det slik, men det handler primært om at vi har for høye krav og for store forventninger i forhold til vår reelle kapasitet. Stikkordet er prioriteringer, og dreier seg om å velge vekk noe til fordel for å prioritere tiden på noen annet. Det å velge vekk er en luksus flere av oss med fordel kunne unne oss oftere.For å unngå å komme dit hvor vi blir syke av stress sier Live at man må gå til bake til sine egne rammebetingelser.- Jeg snakker om de fire P´ene. Planlegge, prioritere, pause og premie. Ved å legge gode og fornuftige planer, og legge dem inn i en kalender, kan vi frigjøre mye mental kapasitet slik at vi slipper å gå å huske på alt vi har å gjøre. Prioritere betyr nødvendigvis å velge vekk noe. Vi må ikke gjøre alt, selv om vi kan klare å gjøre alt. Pauser gir hjernen og kroppen den nødvendige restitusjon slik at den kan klare flere økte. Pauser er altså lurt. Premie; noe man kan se frem til hver dag, slik at ikke alt blir må-oppgaver og plikt. Det kan være en tur, en film på tv, en kopp te, hva som helst som er et lite friminutt med godfølelse for deg.Det kan være greit å SI at man skal stresse ned, men i stressa situasjoner er det kanskje vanskelig for noen å holde på roen. Hva er ditt råd?- Jeg vil si at det ikke er situasjonen som er stressende, men at det er jeg selv som skaper stress i enkelte situasjoner. Det handler om å bli bevisst tankene våre. Et enkelt grep er å se litt på virkelighetsoppfatningen vår. Vi siler informasjon hele tiden basert på hva vi ser etter. Hvis vi ser etter alt vi har å gjøre, og alt som er ugjort, vil vi finne alt vi har å gjøre og alt som er ugjort. Tenker vi på alt dette på en gang vil vi naturlig nok kunne kjenne på en følelse av stress. Folk kommer ofte til meg og sier at de ønsker mer ro. Jeg spør de hva de trenger å tenke på for å få den følelsen. De fleste kan svare på dette. Ønsker man mer ro er dette en følelse man kan trene seg opp til å kjenne på, samtidig som det er mulig å trene seg opp til å lære å stoppe negative eller stressende tanker. Vi har alle en innebygget stoppknapp. Det gjelder å bli vant til å bruke den.Blir stress undervurdert i dag som et slags "luksusproblem"?- Ja. Vi har ikke en utfordring med smittsomme sykdommer, derimot har vi en økning i sykdommer som handler om at kroppene våre ikke håndterer seg selv. Og det er jo det kroppen vår er designet for å gjøre; reparere seg selv. Hvis den ikke lenger klarer det, må vi hjelpe den med å tilrettelegge for gode fysiske forhold. Som jeg nevnte er fysisk aktivitet og kosthold et par sentrale faktorer, mens det å gjøre mental selvregulering kan være med å sikre god søvn og opprettholde god konsentrasjon og ro.Tar vi det ikke stress alvorlig nok - siden så mange er syke av det?- På samme måte som vi har brukt tid på å få forskning som kan dokumentere helsefordeler av fysisk aktivitet venter vi på god nok forskning til at vi kan dokumentere sammenheng mellom stress og flere alvorlige sykdommer. Det er i dag indikasjoner på at stress kan settes i sammenheng med en rekke livsstilssykdommer.Skal vi ta ansvar for vårt eget stress er det første skrittet å erkjenne nettopp det - at det er vi som har ansvar for tankene og følelsene våre - selv om det er andre som kan trigge dem, forklarer Landmark- Det neste skrittet blir å tilegne seg nok kunnskap til å få en økt bevissthet om enkle mentale prosesser. Deretter finne seg noen metoder eller lære seg noen teknikker som det er mulig å ta i bruk i hverdagen. Det finnes mye tilgjengelig litteratur på feltet og det er selvsagt mulig å gå på kurs eller til veiledning for de som ønsker dette.Live har følgende råd til dem som føler at de ikke klarer å komme seg ut av stresset:- Mange har en tendens til å bruke mye energi på ting de ikke ønsker. Jeg vil ikke være stresset, jeg vil ikke ha de arbeidsoppgavene, jeg vil ikke ha den hodepinen, men hjernen vår kan ikke bearbeide negativer. Bare prøv å ikke tenk på en grønn gris. Hva skjer da? Du kommer i direkte kontakt med hva du forsøker å unngå. Løsningen ligger i å fokusere på hva du vil ha og hvordan du skal klare å komme i kontakt med den følelsen. Så lett og så vanskelig på en gang. Mentaltrening krever innsats og motivasjon, men er altså fullt mulig.Hva får du inntrykk av at folk stresser mest med i 2013?- Jeg tror de stresser med det samme de stresset med i 2011 og i 2010. De som gjør stress gjør det i forhold til sine omgivelser.Les mer om Live Landmark