Fem ting som gjøre disse ledere best

Hva skiller en god leder fra en gjennomsnittlig?

Kamp med sjefen - Foto - Scanpix
Arbeidsliv

De virkelig store lederne klarer å se hva som skaper noe stort og overgangene som får en dit, det som skaper rytme og balanse på veien, mens gjennomsnittlige ledere har en tendens til å være tonedøve og klossete i sin fremtreden, skriver Forbes.com.Det er ikke vanskelig å gjenkjenne en god leder når man først kommer over en, men få klarer å sette fingeren på hva som konkret skiller en god leder fra en helt vanlig leder.Forbes har funnet fem nøkkelelementer som de beste sjefene vet å bruke i arbeidhverdagen.Se hvilke under.5 ting som skiller de beste sjefene fra de alminnelige:1. Finn hensikten med det du gjør. En konkret hensikt, er noe alle store ledere har til felles. De har et klart formål med den jobben de gjør, kontra vanlige ledere som kun møter opp på jobb for å arbeide. Et klart formål virker som drivkraft og brensel for lidenskap og høy arbeidsmoral. Det er disse egenskapene som gir store ledere et klart konkurransefortrinn i motsetning til de som ikke klarer å se denne dynamikken.- En vanlig feil blant mange ledere er å tro at profitt skal gi hensikt. Men i virkeligheten er det en klar hensikt som gir profitt, skriver nettstedet2. Sett mennesker først. Ledere er ingenting uten mennesker, eller rettere sagt det er menneskene rundt som til syvende og sist bygger deg opp eller river deg ned. Du kan enten velge å behandle dem bra, opparbeide deg deres tillit, respekt og lojalitet eller la være. Mens gjennomsnittlige ledere bruker mye tid på skalering, prosesser, systemer og modeller, bruker de beste lederne tid på å skalere lederskapet.3. Jobb med tilstedeværelsen. Store ledere jobber med å være selvbevisste, de dyrker tilstedeværelse i organisasjonen, hvor organisasjonen og deres ansatte er på vei og er følelsesmessig til stede. De verdsetter å lytte til de ansatte, de engasjerer, observerer og håndterer eller vet hvordan de kan best utnytte sterke meninger til bedriftens fordel. De verdsetter følsomhet fremfor ufølsomhet og ydmykhet fremfor arroganse. Ledere som gir inntrykk av å vite alt, har ikke lurt noen andre enn dem selv.4. Skygg unna kompleksitet. Kompleksitet er en hver stor leders største fiende, derfor arbeider de konsekvent for å eliminere eller å forenkle selv de mest kompliserte sammenhenger. Middelmådige ledere har en tendens til å bli opphengt i det komplekse. Da er det viktig å huske at komplikasjoner hindrer innovasjon, stopper utvikling og skaper grobunn for en negativ kultur i bedriften. I tillegg er kompleksitet ofte dyrt og ineffektivt.5. Ikke vær redd for å bli personlig. Store ledere forstår at det er ikke noe mer personlig enn lederskap, og lar seg engasjere deretter. Det å unnlate å engasjere seg, vil oppfattes som en manglende evne til å lede. Gjennomsnittlige ledere har en tendens til å oppfattes reserverte og fjerne, mens store ledere kjenner og tar vare å dem som arbeider for dem.

Nyheter
Personlig økonomi