Kvinner fortsatt langt bak på lønnsstigen

Kvinner ligger fortsatt betydelig etter mennene på lønnsstatistikken.

Kvinne med briller - Foto - Scanpix
Arbeidsliv

Oppgjørene de siste årene har bare gitt minimale framskritt.Partene i arbeidslivet har tatt grep de siste årene for bidra til at kvinnene skal ta igjen mennenes forsprang på lønnsstatistikken. Så også i år. I de fleste store forhandlingsområdene er det kvinner og lavtlønte, ofte to sider av samme sak, som kommer best ut.Før årets oppgjør hadde kvinnelige arbeidstakere likevel i gjennomsnitt bare 86,5 prosent - opp fra 85,3 fra 2011 - av det deres mannlige motparter hadde i lønn. Det viser den siste rapporten Teknisk beregningsutvalg publiserte mandag. Ifølge bakgrunnstallene er etterslepet enda større for de med høy utdanning .- Kvinner er i flertall på høyere utdanning. Vi kan ikke fortsette med å premiere de lavt, og samtidig klage over rekrutteringsmangelen i velferdsyrkene, sier leder Anders Folkestad i Unio til NTB.

Nyheter
Personlig økonomi