Den årlige undersøkelsen European Employe Index Norge, som utarbeides av Ennova og medlemsorganisasjonen HR Norge, har sammenlignet prestasjonskulturene i 28 land, skriver dn.Et særtrekk ved ledelseskulturen i de skandinaviske landene er at arbeidsgleden scorer høyere enn prestasjonskulturen.Undersøkelsen viser at de norske lederne scorer høyt på verdier og muligheter til å påvirke, men når det gjelder oppfølging på de ansattes prestasjoner scorer norske ledere under det globale snittet.- Det ligger i kulturen vår å være utydelig, mener Even Bolstad, daglig leder i HR Norge.Han mener siden Norge er "verdensmester" i tillit, er det en glimrende forutsetning for å løfte prestasjonsledelse uten å la det gå utover arbeidsgleden, skriver avisen.