Karrieren gutta velger når klassen kryr av jenter

Klasser med overvekt av jenter er positivt for jentene, men slår negativt ut for gutter, viser forskning.

Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX.
Arbeidsliv

Professor Kjell Gunnar Salvanes fra Norges Handelshøyskole har forsket på hvordan klassesammensetning på ungdomsskolen påvirker elevene.- Ett av hovedfunnene i studien er at andelen av jenter synes å ha betydning - og det på en måte som slår ulikt ut for kjønnene. En høyere andel av jenter i klassen er positivt på lang sikt for jenter, men negativt for gutter, sier Salvanes til forskning.no.På kort sikt er høy jenteandel positivt for begge kjønn, men på lang sikt er det annerledes.- Det vi ser er at en overvekt av jenter reduserer sannsynligheten for at gutter velger et akademisk løp, og det reduserer antall år på skole, sier Salvanes.Gutter i klasser med høy jenteandel velger oftere yrkesskole, uavhengig av hvilken sosial bakgrunn de har.I guttedominerte klasser ser man igjen at jenter velger kortere utdannelse og får lavere lønn senere i livet. Effekten er imidlertid ikke like sterk som for gutter i jentedominerte klasser.- Årsakene til at det er slik, vet vi ingenting om, sier Salvanes. (©NTB)

Nyheter
Politikk