Forsøk på å lure Lånekassen kan bli dyrt

Å oppgi feil bosted eller andre feilaktige opplysninger til Lånekassen kan få alvorlige konsekvenser.

Christin Dammen - Foto - Lånekassen
Arbeidsliv

Lånekassen har sett seg lei på at studenter oppgir uriktig adresse, og får tildelt utdanningsstipend de egentlig ikke har rett på. Det er nemlig bare studenter som ikke bor med foreldre, som har rett på utdanningsstipend.Det er mange som jukser seg til penger: I januar i år kom det frem at 4,5 prosent av 56 000 studenter - 2.500 - oppga at de bodde borte for å få stipend, mens de egentlig bodde hjemme.Lånekassen opplyser at det på denne måten kan ha blitt svindlet for om lag 72 millioner kroner i studieåret 2011- 2012.Basert på tillit Svindelen er et såpass stort problem, at Lånekassen har varslet Kunnskapsdepartementet om at det må iverksettes tiltak. Kunnskapsdepartementet tar resultatene fra bokontrollen på alvor og vil nå vurdere andre tiltak for å redusere fremtidig misbruk.Kommunikasjonsrådgiver i Lånekassen, Christin Dammen, forklarer imidlertid at det generelt er vanskelig å svindle lånekassen.- Lånekassen har gode rutiner for å sjekke at studentene har rett til stipend og lån. I forbindelse med søknadsbehandlingen innhenter vi de fleste opplysninger elektronisk fra andre etater, og reduserer dermed mulighetene for å kunne gi uriktige opplysninger, sier hun til HegnarKvinner.Men ordningen med utdanningsstipend er basert på tillit.- Studenter plikter ikke å melde flytting til Folkeregisteret selv om de flytter ut hjemme fra, og mange velger å ha folkeregistrert adresse hos foreldrene. Når det gjelder gruppen som oppgir at de bor borte, men som faktisk bor sammen med foreldrene, har vi derfor ingen mulighet for å hente disse opplysningene fra andre, sier hun.Ærlige tipsere Fordi mange misbruker ordningen kan dette til slutt gå ut over de som faktisk trenger støtten, og det gjør at andre studenter tipser Lånekassen om brudd på reglene. Og Lånekassen følger da opp.- Vi får stadig inn tips fra ærlige studenter som reagerer på at enkelte gir uriktige opplysninger om bostatus for å jukse til seg stipendpenger de ikke har rett på. Vi følger opp alle tips, understreker Christin.I tillegg til å følge opp tips, gjør Lånekassen også stikkprøver. Og blir man tatt, kan det få alvorlige konsekvenser.- Studenter som blir tatt i å misbruke stipendordningen ved å oppgi uriktig bostatus, får strenge reaksjoner fra Lånekassen. Stipendet vil bli gjort om til lån igjen og blir rentebelastet, forklarer Christin.I tillegg mister kunden retten til videre lån og stipend i like lang tid som kunden har misligholdt opplysningsplikten.Mister muligheterI de mest alvorlige tilfellene kan studentene bli politianmeldt, eller miste retten til støtte for alltid.- Dermed kan de miste muligheten til å gjennomføre utdanningen de ønsker, advarer Christin.Flere fallgruber Men det er ikke bare feilaktig bostatus som er et problem for Lånekassen.I 2011 fikk 39.600 studenter gjort om deler eller hele stipendet til lån fordi de hadde for høy inntekt, formue eller trygd, skriver Finansavisen i dag.Av de nesten 40.000 studentene, var det 23.900 som hadde tjent så mye at de mistet stipendet.Les også. Stipendet ryker raskere for samboere FØLG HEGNARKVINNER PÅ FACEBOOK

Nyheter
Personlig økonomi