Venstre vil sertifisere lærere

For å heve lærernes status og kvaliteten på lærerutdannelsen, vil Venstre ha en sertifiseringsordning for lærere.

Foto: Scanpix
Arbeidsliv

Rundt 100 yrkestitler som blant andre advokat og lege, er i dag lovregulert i Norge.Det betyr at utøvelsen av et yrke er begrenset til personer med sertifisering, der det er etablert egne yrkesgodkjenningsorganer. Venstre-leder Trine Skei Grande vil ha en tilsvarende ordning for lærere.- Mange yrker har en sertifiseringsordning, og i en god del land er det en slik ordning også for lærere. Det bidrar både til en kvalitetssikring og en statusheving av læreryrket, sier Skei Grande.Hun legger til at hensikten med en slik ordning også er å sikre at lærere er kvalifisert til å oppfylle de kravene og det ansvaret som følger med en jobb i skolen.- Det er behov for nasjonale kriterier for hva som kreves av en lærer for å bli sertifisert, disse kriteriene må utarbeides av Kunnskapsdepartementet i nær dialog med lærerorganisasjonene, sier Skei Grande.Hun sier sertifiseringsordningen forutsetter at det innføres rett og plikt til videreutdanning av lærerne.

Nyheter
Næringsliv