En studie blant 429.000 franskmenn med en gjennomsnittsalder på 74 år, har vist at når testpersonene var lengre i arbeidsmarkedet, så minsket det risikoen for å få demens, skriver Alive.dk.Ifølge forskerne bak undersøkelsen behøver det imidlertid ikke ble mange år ekstra i arbeidsmarkedet. Det handler i like så stor grad om å holde seg aktiv når man har gått av med pensjon.Å holde seg aktiv både fysisk og psykosl gavner nemlig helsa.- Mental stimulering, innlæring av nye ting gjennom hele livet og sosialt engasjement er all nøkler til å holde demensen vekk, forklarer Heather Snyder, som er ph.d. og leder av den medisinske og vitenskapelige avdelingen ved Alzheimer's Association.- Mine foreldre er gått av med pensjon, men de har det mer travelt enn noen sinne med undervisning på universitetet og aktiviteter i lokalsamfunnet, sier Heather.