I andre kvartal var det 74.300 ledige stillinger, 2.400 flere enn i samme periode i fjor.Økningen i antallet ledige stillinger har i hovedsak skjedd innen varehandel og bygge- og anleggsvirksomhet, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.Til tross for økningen i antallet ledige stillinger var andelen ledige stillinger av det totale antallet stillinger 2,9 prosent både i fjorårets andre kvartal og i samme periode i år.