At teknologi står i veien for gode medarbeidersamtaler, er en holdning som kom til uttrykk hos HegnarKvinner forrige uke,
Men jeg mener at kvaliteten på samtalen avgjøres av hvorvidt samtalepartnerne er godt forberedt, har tillit til hverandre og følger opp det man blir enige om!Forholdet mellom arbeidsgiver og ansatt er i utgangspunktet en forretningsmessig transaksjon. For at begge parter skal komme styrket ut av transaksjonen må man avklare mål og forventninger. Disse må så følges opp, justeres, evalueres, samt at man i felleskap skal konkludere og legge planer fremover. Dette krever at man snakker sammen løpende. Så vanskelig - så enkelt.Til tross for dette ser vi stadig artikler, utsagn og utspill fra noen ledere, personlige rådgivere og «coacher» som må ha glemt (eller ikke forstått) hva dette handler om. Medarbeidersamtalen er ikke ment å være en terapeutisk kosesamtale. Vi kan alle trenge det til tider, men det må i så fall være på en annen arena, og med noen helt andre enn sjefen.En god leder er hyggelig, åpen, lyttende og responderende, men er ikke medarbeiderens psykolog og må forstå hvor denne grensen går. Viktigst er; gi tydelig tilbakemelding på tilbakelagt periode, avklar forventninger til stillingen, mål, og utviklingsplan for neste periode. Gjøres ikke dette har ikke lederen gjort jobben sin og medarbeider vil gå ut av møtet med bomull i hodet, forvirret og frustrert.Her stikker jeg hodet i et vepsebol. Skeptikerne spør: Er det mulig å ha den «gode samtalen» når teknologien sniker seg inn også her, og tar oppmerksomhet med skjemaer og struktur? Ja, det er mulig, og ikke nok med det, det er nødvendig. Det finnes nok av eksempler på generelle medarbeidersamtaler som handlet om alt og ingenting. Derfor må vi hjelpe lederne med et format og utgangspunkt. Noen ledere har fra 10-20 personer som rapporterer til dem og jeg beundrer de som tror de kan håndtere medarbeidersamtaler, halvårssamtaler, statussamtaler, mål, utviklingsplaner, og evalueringer uten å dokumentere dette. Vi har alle hørt om og selv erfart samtaler som bare ble festtaler og prat.Det forundrer meg fortsatt at det finnes rådgivere og coacher som ser en motsetning mellom den «gode» samtalen og teknologi. Kanskje har de hatt en dårlig erfaring hos fastlegen som stirret mer på skjermen enn på pasienten? Det er ikke bra. Folkeskikk gjelder hele tiden - med eller uten teknologi.IT-verktøy for medarbeidersamtalen er nettopp skreddersydd for å støtte ledere i å følge opp og medarbeidere i å få klarhet og trygghet. Dersom det ikke oppleves slik er det fordi at man gjorde som fastlegen og ble mer opptatt av skjermen enn pasienten. Et skjema skaper struktur og sikrer gode forberedelser og oppfølging. I selve møtet mellom leder og medarbeider er det ingen som hindrer deg i «å tenke sjæl» og diskutere eller utfordre områder som ikke står nevnt skjemaet.Det å ha medarbeidersamtaler med alle sine direkterapporterende på god måte uten støtte av teknologi som kan håndtere dataene og drive prosessen fremover er rett og slett ikke forsvarlig. I en travel hverdag hvor endringer skjer på løpende bånd er ingen velsignet med en hukommelse som kan håndtere alt dette.Så teknologien kommer oss til unnsetning også her, gitt at den utnyttes på en klok måte. Jeg er mildt forundret over at det fortsatt finnes personer som stritter i mot. Selv er jeg er gammel nok til å ha vært en av pådriverne for å implementere e-post i norske bedrifter. Den gang sa motstanderne. «Nå kommer vi til å slutte å snakke sammen».Feil! Vi snakker sammen - og jeg har fortsatt ikke hørt noen savne verken brevduene eller de brune konvoluttene.Berit Bjerknes - Director i CatalystOne Solutions AS