AKU-ledigheten litt lavere enn ventet

Ledigheten var på 96.000 personer i august.

Foto: Scanpix

Ifølge Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) viste sesongjusterte tall med tre måneders glidende gjennomsnitt at ledigheten var på 96.000 personer i august, tilsvarende en ledighetsrate på 3,5 prosent, opplyser Statistisk sentralbyrå (SSB) onsdag.Ifølge estimater innhentet av TDN Finans var det ventet en ledighet på 3,6 prosent.Endringen i arbeidsledigheten fra forrige ikke-overlappende tremånedersperiode var opp 2.000. I prosent var endringen i raten 0,1 prosentpoeng.Ifølge SSB viser sesongjusterte tall at antall sysselsatte var 2.617.000 (+16.000). I prosent av befolkningen var sysselsettingen 68,8.