Urettferdige ledere skaper stress

Det er ikke arbeidsmengde og press, som nødvendigvis er kilden til stress på jobb.

Foto: Scanpix

Det er mye fokus på arbeidsliv og mestring, og flere undersøkelser oppererer med ulike årsaker til mistrivsel på arbeidsplassen.Les også: Telenor-ansatte kurses i å takle stress Nå viser forskningrapport utarbeidet av Arbejdsmedicinsk klinik ved Aarhus Universitethospital at følelsen av å bli urettferdig behandlet av ledelsen er langt verre for medarbeidernes trivsel, enn store og krevende arbeidsoppgaver.Sjefer som ikke lytter, og ikke gir annerkjennelse for jobben som er blitt gjort, sliter på oss.- Urettferdig behandling er oftere årsak til depresjon enn stor arbeidsmengde, sier Matias Brødsgaard Grynderup, psykolog og ph.d., ifølge jobfinder.dk.- Vi kan ha en tendens til å fokusere på depresjon og stress i forbindelse med arbeidspress- og mengde. Men vår studie viser at arbeidsmengden ikke egentlig har noen betydning for om folk blir deprimert. Det kan derfor ikke redusere risikoen for å utvikle depresjon blant ansatte ved å endre arbeidsmengden. Det er andre faktorer som spiller inn, og det er de områdene som bør være fokusert på i fremtiden, fortsetter psykologenLes også: Dette sliter oss ut på jobb