Utdanningen som aldri vil lønne seg

Velger du feil utdanning kan du forvente deg et økonomisk tap resten av arbeidslivet.

Student - Foto - Scanpix
Arbeidsliv

Tar du feil utdanning kan du risikere tap resten av din yrkesaktive karriere, viser en fersk rapport fra Sveriges akademikers centralorganisation, skriver di.se.Ifølge rapporten vil noen yrkesretninger aldri bli like lønnsomt som grunnleggende gymnasium.Saco har funnet ut at den såkalte livslønnen, der inntekter og pensjon etter skatt legges sammen med avbetaling på studiegjeld og risiko for arbeidsledighet, for enkelte akademiske programmer rett og slett ikke er lønnsomme.Dette gjelder særlig utdanning med få karriereveier, og dermed liten sjanse for god lønnsutvikling og lav livslønn.Saco trekker frem kvinnedominerte yrker i offentlig virksomhet. Blant annet lærere, fysioterapeut, sosionom og bibliotekar.Med vanlig gymnasium beregnes livslønnen din til totalt 14 millioner svenske kroner. Med videregående skole og lærerutdanning bregnes den totale livslønnen til 12 millioner svenske kroner, og for en bibliotekar er livslønnen 10 millioner kroner.

Nyheter
Personlig økonomi