Mobbeofre faller lettere utenfor arbeidslivet

15-åringer som blir mobbet har større sannsynlighet for å stå utenfor arbeidslivet i 20-årene, viser ny studie.

Foto: Scanpix
Arbeidsliv

Personer som blir utsatt for mobbing eller vold som 15-åring har dobbelt så høy sannsynlighet for å ikke være i jobb senere i livet. Det viser en studie av Ida Frugård Strøm, stipendiat ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, ifølge Forskning.no.Strøm stilte 15-åringene spørsmål om blant annet vold, seksuelle overgrep og mobbing, og undersøkte så deres yrkesaktivitet åtte år etter. Hun sier at mobbing påvirker evnen til å lære, og henger tett sammen med sosial status.- Det kommer tydelig fram at ferdigheter man trenger i arbeidslivet formes tidlig i livet. Derfor bør tiltak for å forhindre senere arbeidsledighet settes inn ved ungdomsskolealder, sier Strøm.Av de nesten 12.000 som deltok i studien, svarte rundt 70 prosent at de ikke hadde opplevd noen form for mobbing, vold eller seksuelle overgrep.

Nyheter
Næringsliv