- Seksuell mobbing foregår i aller høyeste grad

Frode Fredriksen som driver et forebyggende prosjekt mot seksuell trakassering, sier det ofte snakkes om slike krenkelser på en overfladisk måte.

Frode Fredriksen - Foto - Privat
Arbeidsliv

Når man hører begrepet "seksuell trakassering", tenker man kanskje på sleipe sjefer fra 50-tallet som prøvde seg på sekretærene sine.Men seksuell trakassering er fremdeles en realitet i Norge i dag, selv om den ikke alltid er like synlig som før. Det forteller Frode Fredriksen, som er prosjektleder for prosjektet seksuell helse og trakassering i Sør-Trøndelag fylkeskommune.- Seksuell trakassering og seksuell mobbing er mellommenneskelige fenomener som foregår i aller høyeste grad, sier han.- Det kan være at man blir avkledd med blikk. Man kan få upassende kommentarer om kropp og utseende, eller at man blir bedt om å utføre seksuelle tjenester. Det kan også være at man får kjønnede skjellsord som "hore" og "homo" slengt etter seg, og her er det en hel flora av krenkende skjellsord i samme kategori. Det kan i tillegg handle om krenkelser av intime steder på kroppen som det å bli tafset på, det kan gjelde brystene, skrittet eller å bli tatt på rumpa, forklarer Fredriksen.Seksuell trakassering kan også innbefatte det som helt klart omfattes av straffelovens bestemmelser, altså svært alvorlige og fysiske krenkelser som tvang til sex, seksuelle overgrep og voldtekt.Skadelige effekterFredriksen er skuffet over at det ofte snakkes om denne typen krenkelser på en veldig overfladisk måte. Han viser til de skadelige effektene slike krenkelser kan få.- Alle de krenkelsene jeg har nevnt her har et stort potensiale i seg for psykisk helseskade. Derfor er det viktig at vi jobber aktivt med forebygging i skolen og på arbeidsplassene, og at vi gjør ledere og ansatte i stand til å håndtere saker om seksuell trakassering, oppfordrer han.Er noen arbeidsplasser der man ser man mer trakassering?- Ansatte i helse- og omsorgsyrker og i hotell- og restaurantbransjen er spesielt utsatt, men jeg tror de aller fleste kan bli utsatt for seksuell trakassering om forholdene ligger til rette for det. Noen er likevel mer sårbare enn andre. Vi ser at jentene på yrkesforberedende er mer utsatt enn jentene på studiespesialiserende i videregående skole, og det kan se ut til at slike krenkelser følger disse hovedlinjene i arbeidslivet også.Seksuell trakassering og det å bli utsatt for overgrepsatferd, gjør at man blir utrygg både på seg selv og på omverdenen rundt seg på en grunnleggende måte, mener Fredriksen.- Mange blir syke av slike krenkelser, og vi ser av forskningen at helsepersonell rapporterer om at slike forhold i stor grad er årsak til sykmelding.Hva er som regel motivet til den som trakasserer?- Kjønnsforskningen har lenge forklart seksuell trakassering som en skjevhet i maktforholdet mellom kvinner og menn, at menn utøver makt ved å trakassere kvinner. Men flere forskere har begynt å se på alternative forklaringer. Forskningen viser at menn trakasserer menn, kvinner trakasserer kvinner og kvinner trakasserer også menn. Bildet er sammensatt. Bendixen og Kennair ved Psykologisk Institutt ved NTNU har begynt å se på trakasserende atferd som en del av det seksuelle "spillet"; ønsket om å oppnå sex både kort og lang sikt. Da handler det gjerne om å posisjonere seg i forhold framtidige partnere.Ta opp sakenFredriksen gir følgende råd for å unngå at seksuell trakassering finner sted på arbeidsplassen:- Man kan forebygge ved å tilegne seg kunnskap om hva seksuell trakassering og mobbing er, hvordan man kan forebygge og hvordan man kan håndtere saker når de avdekkes eller oppdages. Det er også viktig at arbeidsgiver sørger for alle parters juridiske rettigheter i slike saker, og det viktig at det skjer i henhold til det lovverket vi har. Dette er ting jeg snakker mye om når jeg kurser ledere, lærere og helsepersonell i skolen.Hva kan man gjøre dersom man selv opplever trakassering?- Man bør kunne ta opp saker om seksuell trakassering og mobbing med arbeidsgiver. Hvis arbeidsgiver er selve problemet bør man kunne diskutere med en tillitsvalgt. Dette kan være vanskelig i mindre bedrifter, da kan det være greit å ta kontakt med eksterne, som for eksempel likestillingsombudet. Man kan også ta kontakt med det forbundet der man er organisert for å få råd og assistanse.De aller fleste arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene er oppmerksomme på problematikken rundt seksuell trakassering. Lovverket er klart: Arbeidsmiljøloven, straffeloven og likestillingsloven har forbud mot denne type krenkelser og seksuell trakassering, og arbeidsgivere har et særegent ansvar for at disse lovene følges og håndheves. Fra 1. januar 2014 vil også LHBT, altså lesbiske, homofile, bifile og transpersoner ha et utvidet diskrimineringsvern i lovverket.Mye digital trakasseringHvordan har trakasseringen endret seg med årene? Kommer den til uttrykk på nye måter?- De siste årene har vi hatt en formidabel utvikling på den digitale fronten. Sosiale medier og smarte mobiltelefoner har gjort sitt inntog på skolene, universitetene og på arbeidsplassene. Dette er fantastiske verktøy for læring, undervisning og utføring av arbeidsoppgaver, men er også "verktøy" som kan brukes til å krenke andre. Undervisningssektoren og arbeidsgiverne må være bevisste i bruken av digitale plattformer i sin virksomhet og de bør ha en aktiv politikk for forebygging av seksuell trakassering ved bruk av slike medier. De bør også ha klare prosedyrer for hvordan man håndterer saker om seksuell trakassering og mobbing via digitale plattformer. Dette er et ledelsesansvar.Det som er spesielt med digitale medier er at man ikke "ser" den man krenker, og i enkelte tilfeller kan krenkelsene bli svært grove, forteller Fredriksen.- Det kan være "lettere" å krenke via digitale medier fordi man ikke står overfor offeret ansikt til ansikt og den empatiske vurderingsevnen slås lettere av for den som trakasserer. Det kan oppleves særdeles krenkende om det for eksempel spres kompromitterende bilder eller videoer, altså bilder som kan oppfattes som en nedvurdering av ens seksualitet, kropp eller utseende. Skadepotensialet er stort etter som slike bilder og film kan nå mange når de først er spredd, og det oppleves som dypt krenkende. Det kan medføre alvorlig psykisk skade og vi ser i en del mediesaker at slike hendelser kan drive ofrene til selvmord.Ser ikke alvoret Det er ikke alle som forstår hvor alvorlig saker om seksuell trakassering og mobbing kan utvikle seg, tror Fredriksen.- Derfor er det viktig at skoleledere og ledere av bedrifter tilegner seg kunnskap om slike krenkelser slik at de kan kommunisere det forebyggende arbeidet ut til sine ansatte og tillitsvalgte. Kunnskap trengs også for å utarbeide og klargjøre regelverket som gjelder mot seksuell trakassering og mobbing i egen virksomhet.Litt om seksuell trakassering i Norge i dag:Forskning om seksuell trakassering i arbeidslivet og blant elever i videregående skole, viser relativt høye nivåer av denne type krenkelser. En undersøkelse fra 2012 viste at hver 6. arbeidstaker er utsatt for seksuell trakassering, både menn og kvinner viste seg å være like sårbare i denne forskningsstudien.SSBs levekårsundersøkelse i 2006 viste at 12 % av kvinnene i aldersgruppen 20-24 år rapporterte om seksuell trakassering. Denne undersøkelsen viste også at kvinner i yrker der man kommer nært kunden eller pasienten rapporterer om større grad av seksuell trakassering, spesielt innenfor helse- og omsorgsyrkene og innenfor hotell- og restaurantbransjen.En undersøkelse blant elever i videregående skole i Sør-Trøndelag i 2007 viste svært høye nivåer av seksuell trakassering, og jentene på yrkesforberedende viste seg å være spesielt utsatt. Det samme gjaldt gutter med innvandrerbakgrunn og homofile og bifile gutter.FØLG HEGNARKVINNER PÅ FACEBOOK

Nyheter
Kultur