DNB-økonom: Vi tror også at ledigheten vil øke

Seniorøkonom i DnB Markets kommenterer AKU-tallene.

Kjersti Haugland. Foto: Finansavisen
Arbeidsliv

Arbeidsledigheten, slik den måles i Statistisk sentralbyrås undersøkelse (AKU), var på 3,5 prosent i 4. kvartal, det samme som i 3. kvartal.Ifølge Reuters var det ventet uendret ledighet på 3,3 prosent.Les også: 95.000 ledige i novemberForrige måneds tall (gjennomsnitt september-november) ble oppjustert med en tidel til 3,4 prosent. Sysselsettingen økte med 0,3 prosent fra 3. til 4. kvartal, mens arbeidsstyrken økte med 0,2 prosent.- Nedgangen i AKU-ledigheten de siste månedene har vært vanskelig å forklare, sett i lys av en klart lavere veksttakt i fastlandsøkonomien og ikke minst en fortsatt økende tendens i den registrerte ledigheten ved arbeidskontorene, skriver seniorøkonom i DnB Markets, Kjersti Haugland, i en fersk kommentar.- Ser man gjennom volatiliteten er hovedbildet at ledigheten har vært svingt rundt 3,5 prosent gjennom hele 2013. Norges Bank har lenge lagt mer vekt på NAV-tallene, og dagens tall overrasker derfor neppe sentralbanken, som venter en økning i ledigheten til 3¾ prosent i 2014, heter det videre.- Vi tror også at ledigheten vil øke, og at Norges Bank lar renten være uendret frem til høsten 2015. På fredag kommer januarstatistikk fra NAV, og her venter både vi og konsensus en videre oppgang i ledigheten, avslutter Haugland.Av markedsreaksjoner ser vi at den norske kronen svekket seg med 3 øre mot euro, og handles nå på 8,43.

Nyheter
Næringsliv