Dette kan føre til hyppigere jobbfravær

Lysere og lengre dager fører til hyppigere fravær fra jobb.

Fri - Foto: Scanpix

Jo mer dagslys, desto hyppigere sykefravær, skriver Dagens Medisin, og viser til studie fra ti norske kommuner.Det er forskere ved Frischsenteret som har forsøkt å finne ut hvordan døgnets lengde påvirker sykefraværet.- Vi prøver å isolere effekten av daglys ved å utnytte at dagslysprofilen varierer i ulike deler av landet. Vi har plukket ut ti kommuner som er plassert veldig ulikt i nord-sør-retning og ser om sesongmønsteret for sykefravær varierer på en måte som kan lære oss noe om betydningen av dagslys, sier Knut Røed, seniorforsker ved Frischsenteret, som står bak studien i samarbeid med Simen Markussen til nettstedet.- Vi finner et lite mønster i retning av at lengre dager fører til hyppigere fravær fra jobb, men også kortere fravær. Alt i alt går den totale fraværsmengden ned, fortsetter Rød, og forklarer at dette var et ventet resultat.Han understreker ifølge Dagens Medisin at effektene av dagslys er små. Forskerne fant at én ekstra time dagslys økte sannsynligheten for å bli sykmeldt med 0,5 prosent. Samtidig økte sannsynligheten for å bli frisk med 0,8 prosent.