Det å være toppleder innebærer for mange å jobbe minimum to timer mer hver dag enn folk flest. En av tre toppledere sier nemlig at de har en normalarbeidsuke på 50 timer eller mer.Det viser resultatene fra en fersk landsrepresentativ arbeidslivsundersøkelse gjennomført av InFact for bemanningsselskapet Centric (tidligere Xtra personell).
Mens hver tredje toppledere har normalarbeidsuker på over 50 timer, har til sammenligning kun 1 av 10 mellomledere eller andre ledere det samme. For vanlige medarbeidere er andelen som jobber 50 timer eller mer 3,4 prosent.- I undersøkelsen er respondentene bedt om å svare på hvor mange timer de jobber i snitt i en normalarbeidsuke. Det betyr nok også at lederne i perioder kan jobbe langt mer enn 50 timer. Topplederne skiller seg betydelig fra andre lederstillinger eller vanlige medarbeidere ved at en så stor andel i snitt jobber mer enn 50 timer i uken. Dette henger nok sammen med at det stilles tøffere krav til toppledere, men det er nok også knyttet til personlige egenskaper - de fleste blir jo toppledere fordi de aldri har vært redd for å yte en ekstra innsats, sier CEO Hanne Zimmermann i bemanningsselskapet i Centric.Blant topplederne så sier også 22,4 prosent at de har 41-49 timer i normal arbeidsuke. Det betyr at godt over halvparten jobber mer enn 40 timers uker i snitt.I følge undersøkelsen er den norske normalarbeidsuken på 35 timer eller mer. Blant alle respondenter (uavhengig av posisjon) i fulltidsstilling, sier 53 prosent at de jobber i snitt 35-40 timer i uken, 24,9 prosent 41-49 timer og 12,1 prosent over 50 timer. Det er små sektorforskjeller, men en klart lavere andel i offentlig sektor som svarer de jobber 50 timer i uke enn i privat sektor(4,4 prosent mot 12,3 prosent).- Påstandene om at det norske arbeidslivet er i ferd med å bli en fire dagers uke får seg et skudd for baugen her. Hvis det er riktig at vi tar langhelger og stikker på hytta torsdag ettermiddag eller fredag morgen, så viser disse funnene at det ikke betyr at vi jobber færre timer enn før - kanskje snarere tvert imot, sier Zimmermann.Men ikke alle jobber like mye, ei heller blant topplederne. Hver tiende toppleder har en normalarbeidsuke på mindre enn 25 timer. Blant alle i fulltidsstilling (uavhengig av posisjon) sier 6,5 prosent sier de jobber mindre enn 25 timer i uken.- Man kan undres noe over at både ledere og ansatte i fulltidsstilling rapporterer at de jobber mindre enn 25 timer i snitt i en normalarbeidsuke, men da er det viktig å være klar over at fulltidsstillinger innenfor for eksempel turnusbaserte yrker kan være mindre enn den vanlig 35 eller 37,5 timers uken og at en del eldre arbeidstakere har redusert timeantall i fulltidsstillinger. Jeg tror det er en forklaring her, og ikke at ledere eller medarbeidere sluntrer unna, sier Zimmermann.