- Etter noen års stillstand peker pila kraftig oppover, konstaterer Rolf Jørn Karlsen, styreleder for Sett Sjøbein og nestleder for samfunnspolitisk avdeling i Fellesforbundet. 
- Et mylder av muligheter- Et signal fra ungdommen- Flere må bo på anlegg
Stadig flere unge ønsker å ta utdanning innen havbruk, viser tall fra rekrutteringsprosjektet Sett Sjøbein. Siden i fjor har antall søkere til akvakulturutdanning på videregående skole økt med over 40 prosent.  - Havbruksnæringen har de siste ti årene utviklet seg til å bli en moderne, kunnskapsrik og høyteknologisk næring, sier Karlsen.- Her er det et mylder av jobbmuligheter: Alt fra produksjon av fisk i merder, til forskning, til å analysere forbrukstrender i Japan, fortsetter han.  Under Cermaqs årlige bærekraftsseminar på Litteraturhuset i Oslo på onsdag snakket Karlsen om fremtidens arbeidsmarked.- Mange arbeidsplasser kommer til å være ''blå'', fremholder han.  - Når flere nå søker seg mot akvakultur er dette et signal fra ungdommen om at havbruksnæringen er noe å satse på. Erfaringsmessig vet vi at ungdom ikke søker seg i mot bransjer og fag som ikke gir livslange karrieremuligheter. For faglærte finnes det også flere muligheter til videreutdanning, sier Karlsen.    Han oppfordrer havbruksnæringen til å gripe sjansen mens den er der. Innen 2030 vil norsk arbeidsliv nemlig trenge 120 000 flere faglærte enn i dag.Samtidig påpeker Karlsen at næringen fremdeles står overfor arbeidsmiljøutfordringer.  - Deler av næringen flytter i stadig større grad ut på havet, og dette vil fortsette. Avstandene øker og flere må bo på anleggene. Å bo to-tre stykker sammen på et flytende anlegg i 12 dager i strekk har sine psykososiale sider, sier han.  Likevel er totalbildet positivt:- Det er på høy tid vi sier at vi har all grunn til å være stolte av denne næringen og hva vi har oppnådd gjennom disse årene. Det har vært en rivende utvikling som gir håp for framtida, sier Karlsen.