Fra 1. kvartal 2013 til samme kvartal i år var det en nedgang i bemanningsbransjen på 4,8 prosent i solgte arbeidstimer. Det viser statistikk fra NHO Service tirsdag.Markedsutviklingen varierer rundt om i landet. Det er nedgang i 10 av 19 fylker. Størst nedgang opplever Nord-Trøndelag og Sogn- og Fjordane, men det er også tilbakegang i Telemark, Rogaland, Vestfold  og Oslo.
Positiv utviklingKraftig nedgang
Nord Norge har en positiv utvikling. Veksten er størst i Troms og i Nordland. Andre fylker med positiv utvikling er Aust-Agder, Akershus  og Finnmark.Det yrkesområdet med mest positiv utvikling i 1. kvartal var "Oppvekst og utdanning", tett fulgt av "Økonomi og regnskap". Typisk for disse områdene er at de ikke er så konjunkturutsatte.Det er kraftig nedgang innen "Lager/logistikk/transport", IT, "Industri/produksjon" og "Kundesenter/callsenter". Også i det store området "Bygg og anlegg" fortsetter nedgangen.- Nedgangen totalt sett er ikke dramatisk og kan ikke sammenliknes med endringene som skjedde i kriseåret 2009, sier fagsjef Even Hagelien i NHO Service.- Imidlertid er det verdt å merke seg at markedsutviklingen for bemanningsbransjen i Norge er svak sett i forhold til de fleste europeiske land. Den siste europeiske statistikken viser at det bare er i Sveits man ser en tilsvarende negativ utvikling. I EU-landene er det vekst, sier Hagelien.