I dag finnes det betydelig flere veiledere og rådgivere enn psykologer i landet, skriver VG. Bare i fjor fikk vi flere hundre nye personlige coacher.11.300 firmaer driver ifølge avisen med undervisning og personlig coaching i Norge pr mai i år. Det er en økning på 40 prosent siden 2009. Til sammenligning viser tall fra Norsk psykologforening at det finnes 7700 psykologer i Norge.- Jeg er forbauset over at tallet er så høyt. Det sier noe om hvor opptatt vi er av å bli bedre mennesker. Samtidig viser det at vi ikke mestrer hverdagen slik vi ønsker. Presset er større og kravene i samfunnet høyere, sier Anders Skuterud, fagsjef i Norsk Psykologforening til VG.