Studenter som har sikret seg studieplass til høsten, kan nå søke om stipend og lån fra Lånekassen.– Velg å signere studielånet elektronisk. Da slipper du å vente på at brevet skal komme i posten og å sende brevet tilbake til oss. E-signering gjør søknadsprosessen enklere og raskere, sier kommunikasjonsdirektør Anne-Berit Herstad.Alle som ønsker å signere avtalen om støtte elektronisk, må krysse av for dette i søknaden.Studenter med rett til støtte som søker før 1. juni og som signerer studielånet sitt elektronisk, er med i trekningen av reisegavekort på 10 000 kroner.– Søker du tidlig, får du pengene tidligere, så framt alt er i orden med søknaden, sier Herstad.Fulltidsstudenter i høyere utdanning kan få inntil 97 850 kroner i basisstøtte for neste undervisningsår. Fristen for å søke om støtte for høsten er 15. november.