Statistisk sentralbyrå presenterte torsdag tall som viser at. Norsk studentorganisasjon (NSO) synes tallene er alarmerende, og er bekymret for kvaliteten i norsk høyere utdanning.­– For dårlig oppfølging og veiledning i studiet, kombinert med at deltidsjobben for første gang har blitt studentenes primære inntektskilde, mener vi forklarer det høye frafallstallet. Det er svært bekymringsverdig, sier påtroppende leder av NSO, Anders Kvernmo Langset, ifølge en pressemelding.Han viser til Studiebarometeret, som viser at det flest studenter er misfornøyd med i studiet er oppfølging og veiledning underveis.­– Studentene skriker etter bedre oppfølging i studiet og mer tid til å være student. Regjeringen har det overordnede ansvaret for det høyre frafallet. Løsningen ligger i statsbudsjettet, der får vi se om Høyre virkelig vil være et kunnskapsparti, fortsetter Kvernmo Langset.Frafallet har vært faretruende høyt i mange år, men sammenlignet med studentene som startet ti år tidligere er dette en økning på 27 prosent.Det er flest menn som ikke fullfører graden sin.­– Studentene blir satt i en skvis mellom deltidsjobb og studier. For hele 94 prosent av studentene er studiestøtten en sekundærinntekt. Om studentene valgte å ignorere det faktum og droppet deltidsjobben for å gå på forelesning, ville det være økonomisk selvmord, avslutter Kvernmo Langset