Statistisk sentralbyrås arbeidskraftsundersøkelse (AKU) ventes å vise en sesongjustert ledighet på 3,4 prosent i april, viser gjennomsnittet av fem anslag TDN Finans har hentet inn.- Vi venter litt høyere ledighet regnet i personer og det er nok til å dra ledighetsraten opp fra 3,3 til 3,4 prosent, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets til nyhetsbyrået.Statistisk sentralbyrå legger frem tall for den sesongjusterte AKU-ledigheten torsdag 26. juni klokken 10:00.
Oppadgående trend
Viidere går det frem at den registrerte ujusterte arbeidsledigheten ventes å være uendret på 2,8 prosent av arbeidsstyrken i juni.Antall arbeidsledige inkludert personer på tiltak ventes å være om lag 89.400 personer sesongjustert.Bruce i Nordea Markets tror ifølge TDN Finans på en oppadgående trend i ledigheten fordi det ikke skapes nok arbeidsplasser.Nav legger frem tall for den registrerte arbeidsledigheten fredag 27. juni klokken 10:00.Deltagerne i rundspørringen var DNB Markets, Handelsbanken Capital Markets, Nordea Markets, SEB, og Swedbank.