SEB Norge og William Paus mistet over 13 medarbeidere i vår. Mandag kunne han vise til rekordresultat. Rådgiverne i banken som bistår næringslivet ved børsnoteringer, fusjoner, innhenting av kapital og handel på annenhåndsmarkedet har fått mer å gjøre, skriver DN.Avisen skriver at SEB-ledelsen skal ha forsøkt å stoppe analytikerflukten i corporate finance i våres ved hjelp av en solid lønnsvekst for flere av de ansatte. I april skal for eksempel juniorrådgivere i Oslo ha fått mellom 100.000-200.000 kroner i lønnspålegg utover en fastlønn på rundt 500.000 kroner. SEB ønsker ikke å kommentere tallene, skriver DN.– I det totale bildet må vi være konkurransedyktige for å beholde dyktige mennesker. Det er mer et langsiktig incentiv, og det er nok mulig vi har ligget på et litt lavt lønnsnivå på analytikerne våre tidligere, sier Paus.