Ekspert på organisasjoner Robert Kreitner forteller til Forbes at han møter en rekke utfordrende situasjoner når han er ute i felten.Han mener det er viktig å ikke undervurdere ordets makt. Og da spesielt negativ ordlyd."Sjefen er vanskelig".- Med en gang noen sier det kan man se den negative effekten av det som blir sagt, sier Kreitner og peker på at man skaper en selvoppfyllende profeti.- Mennesker vil strebe etter å få bekreftet deres virkelighetsoppfatninger, uansett hvor feil de måtte være. Så hvis du tror sjefen er et mareritt, vil du se etter måter å få bekreftet at han faktisk er et mareritt, sier organisasjonseksperten.Videre: "sier du at du føler deg stressa, vil du trolig finne flere måter å føle deg stresset på".Vil du unngå å gjøre jobbhverdagen mer stressende enn den trenger å være, er det særlig tre fraser du bør styre unna:
1. Jeg drukner i arbeid.2. Jeg er så travel.3. Jeg har ikke tid.
Når du sier du har altfor mye å gjøre og at du drukner i arbeid, føler du deg også druknet i arbeid. Det er imidlertid vanskelig å si om du i praksis er overarbeidet, da selve utsagnet uansett vil forsterke følelsen. Prøv å holde en realistisk tone når det kommer til arbeidsmengde. "Jeg har mye å gjøre akkurat nå, men jeg kommer til å bli ferdig i tide". Nesten alle går rundt og føler seg travle i dagens samfunn, det er "in" å være busy, og mange tror det er et bevis på at de er viktig og får gjort mye av gangen. Men det er ikke nødvendigvis arbeidsmengden som gjør at du er travel, ifølge forfatteren Brigid Schulte.- Besettelsen med multitasking er en av bakmennene, mener Schulte.Hun peker på at når man multitasker så gjør man ikke flere ting på en gang, men bytter frem og tilbake mellom oppgaver.Det er ting som kan gjøre at man opplever hverdagen som mer travel. Å skylde på at man ikke har tid, er en vanlig unnskyldning, ifølge Forbes.Sannheten er imidlertid at vi alle er tildelt like mange timer i døgnet. Hvordan man velger å disponere tiden avgjør hva man har og ikke har tid til.I stedet for å bruke tiden som en unnskyldning, forsøk å finne andre måter å kommunisere "tidsklemmer" på."Det er ikke en prioritet for meg akkurat nå". "Jeg vet det er viktig å få det gjort, men akkurat nå er disse tre tingene mer viktig".Hvordan du snakker om deg selv og arbeidsmiljøet har stor innvirkning på stressnivået og til slutt hvor fornøyd du er på jobb.