Det borgerlige byrådet i Oslo har satt i gang et prosjekt der skoleflinke og særdeles motiverte elever skal få muligheten til å ta videregående på kun to år, skriver.– Jeg vil tro det er en del som har kapasitet til å ta videregående på to år. Det blir spennende å se om det er elever som ønsker å søke, sier Oslos skolebyråd Anniken Hauglie (H).Hvis Utdanningsdirektoratet sier ja, blir det opprettet en egen klasse på Hersleb videregående neste høst.– En av fordelene vil være at disse elevene kan begynne på videre utdanning ett år tidligere enn normalt, påpeker Hauglie.For å komme inn må man ha et karaktersnitt på 4,5 eller bedre fra ungdomsskolen. I tillegg kreves karakteren 5 eller 6 i norsk, engelsk og matematikk. Elevene må også ha hatt fremmedspråk på ungdomsskolen. Forsøket gjelder kun studiespesialisering, det som tidligere het allmennfag.Bergen Handelsgymnasium har allerede testet ut toårig videregående skole. Forsøket ble gjennomført i perioden 2009 til 2013. 42 av 73 elever fullførte, til dels med svært gode resultater. (©NTB)