Etterutdanning i 30-årene vanligere ved handelshøyskoler

Studentene som tar etter- og videreutdanning ved norske handelshøyskoler er i gjennomsnitt nesten ti år yngre nå enn de var for ti år siden.

Friske Studenter - Foto - iStock
Arbeidsliv

Tall som Handelshøyskolen BI har hentet ut, viser at gjennomsnittsalderen til studentene som tar etterutdanning har falt fra 43,2 år i 2004 til 33,5 år i 2014, skriver Aftenposten.Ved Norges Handelshøyskole (NHH) har snittalderen i perioden 2004-2013 sunket fra 43 år til 34,9 år, viser tall fra Database for statistikk om høyere utdanning (DBH).BI-rektor Inge Jan Henjesand tror utviklingen er en refleks av et arbeidsliv i stadig forandring.– Samtidig har teknologiutviklingen og nye og fleksible undervisningsformer muliggjort at man kan studere hvor og når man vil, og at man lett kan kombinere studier med jobb, sier Henjesand til avisen.Ved NHH er det størst vekst på masterkursene.– Både studentene og bedriftskundene stiller stadig større krav til at etterutdanningen skal gi formell kompetanse i form av studiepoeng, sier Tore Hillestad, avdelingsdirektør I NHH Executive.Fafo-forsker Torgeir Nyen tror noe av forklaringen ligger i det økende omstillingsbehovet i arbeidslivet. Han mener det ikke ser ut til at det er flere enn før som tar etterutdanning.Tendensen er ikke like sterk ved andre universiteter og høyskoler, ifølge avisen.

Nyheter
Næringsliv