Nesten én av tre overkvalifiserte var innvandrere

I 2012 var nesten en tredel som var overkvalifiserte for jobben de utførte, innvandrere.

Foto: Scanpix
Arbeidsliv

Innvandrere har generelt større andel overkvalifiserte enn befolkningen ellers, viser en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB).I 2012 var det 94.000 ansatte med høyere utdanning som var overkvalifiserte for jobben de utførte. Av disse var 28.000 innvandrere.Rapportenanalyserer overkvalifiserte innvandrere med høyere utdanning i perioden 2007-2012. Overkvalifisering omfatter personer som har fullført høyskole- og universitetsutdanning, men har jobber som ikke krever dette.For innvandrere fra EU, Nord-Amerika, Australia og New var andelen overkvalifiserte 34 prosent.Samtidig var det 43 prosent av ansatte innvandrere fra Afrika, Asia, Latin-Amerika, resten av Oseania eller Europa utenom EØS-området som var overkvalifiserte. For befolkningen ellers var andelen 11 prosent. (©NTB)