Unge mennesker er bufferen i arbeidsmarkedet

Det er – ikke uventet – de unge som er mest utsatt i arbeidsmarkedet.

Friske Studenter - Foto - iStock
Arbeidsliv

I 2013 gikk vi inn i en periode med lavere vekst i norsk økonomi, noe som resulterte i at arbeidsledigheten begynte å stige i tråd med den mer moderate veksten.Oppgangen i arbeidsledigheten ble imidlertid kortvarig.- Det norske arbeidsmarkedet er fleksibelt. Det vil si at både sysselsettingen og arbeidstilbudet endres betydelig i perioder med lavere eller høyere aktivitet i økonomien, skriver Nordea-økonomene i den økonomiske oversikten for september.Tallene viser helt klart at det er de unge som er mest utsatt i arbeidsmarkedet.Under finanskrisen falt antall sysselsatte med 57.000 personer. Ifølge Nordea sto lavere sysselsettingen i aldersgruppen 16-24 år for 70 prosent av dette fallet, på tross av aldersgruppen kun utgjør 13 prosent av alle sysselsatte.